Poliovaccine kan være kilde til sygdom

Oversat af Vita Damsø


En ny rapport fornyr frygten for at muterede vacciner kan danne nye stammer af polio – selv efter at sygdommen er udryddet. Rapportens oplysninger bidrager til debatten om hvordan man udfaser vaccinen – dvs. trækker vaccinen tilbage. Det globale vaccinationsprogram har begrænset polio til kun 7 lande i Afrika og Asien. Læger håber på at kunne udslette disse "lommer" allerede næste år, og at kunne erklære verden poliofri i år 2007. Men denne nye undersøgelse advarer om at sygdommen kan genopstå, når vaccinationerne trappes ned. Den almindelige orale polio vaccine (OPV) indeholder levende virus, der kan mutere til en ny sygdomsskabende form og spredes.

Vadim Agol og hans team fra Moskvas Stats Universitet i Rusland anvendte arkiverede eksemplarer til at studere den genetiske sekvens af poliovirus, som cirkulerede i en af det tidligere Sovjetunions regioner, hvor vaccination blev stoppet fra 1963-66. De fandt 9 stammer der var muteret fra den orale polio virus (OPV). Op til 37% af uvaccinerede børn var sikkert blevet udsat for disse og andre vaccineafledte virusstammer.

Hvis lande stopper med at bruge den orale poliovaccine (OPV), antyder disse resultater at muteret virus kan spredes til den ubeskyttede befolkning fra omkringliggende regioner – advarer Agol.

Opbygning af beredskabslagre med OPV for at bekæmpe disse infektioner, kunne slippe endnu farligere virus løs. "Det er som at slukke ildebrand med benzin", siger han.

Eksperter er opmærksomme på at OPV skal udfases forsigtigt. "Der har været meget opmærksomhed på det og mange overvejelser. Denne rapport er endnu en advarsel", siger polioekspert Roland Sutter fra WHO in Geneve.

Sutter og andre fra WHO udtænker retningslinier for lande om hvordan man bedst afvikler OPV, når den globale udryddelse er komplet. "Det kan ikke bare være en kold tyrker", siger David Heymann, der er WHO’s administrerende direktør for smitsomme sygdomme. Myndighederne blev opmærksomme på faren ved OPV i 2000. Et udbrud i Den Dominikanske Republik og Haiti blev sporet tilbage til vaccinen og efterfulgt af lignende tilfælde på Filippinerne, i Egypten og på Madagaskar.

Andre undersøgelser foreslår at risikoen ved at stoppe vaccinen er lav, hvis man regelmæssigt forstærker en befolknings immunitet. På Cuba, for eksempel, hvor lægerne massevaccinerer to gange om året, uddør den levende virus i løbet af 3 måneder, fordi så få børn er modtagelige.

At fortsætte med sådanne rytmiske vaccinationer er én mulighed når verden er poliofri. Men forskere frygter at omhuen svinder ind, når landene anser risikoen som lav.

En anden mulighed, som allerede er taget op af mange vestlige lande incl. USA, er at give børn en vaccination med død poliovirus. Men denne inaktive poliovaccine er dyr og måske ikke 100% effektiv til at stoppe spredning af virus via afføring – som begge dele er et problem for udviklingslande.

Udarbejdelse af den mest hensigtsmæssige plan har en høj prioritet, siger Walter Dowdle fra Ekspertgruppen for Børneoverlevelse og Udvikling i Decatour, som rådgiver WHO om polio. "Det har faktisk førsteprioritet" siger han.


Kilde:
Artikel fra "THE informed PARENT" nr.4, 2003 af Helen Pearson