Min læge bortviste os ved fravalg af vaccinationsprogram

Forfatter kendt af redaktionen


Jeg er mor til Magnus på 1½ år. Han er en sund og glad dreng. Min mand og jeg har talt meget om – og undersøgt for og imod vaccinationer generelt. Vi er kommet til den konklusion at vores dreng på nuværende tidspunkt ikke skal have nogen form for vaccine. Til gengæld får han alverdens god mad, urter og vitaminer. Derudover er vi meget bevidste om at undgå stres i vores hverdag.

Vores (nu tidligere) læge er en vældig rar mand. Han er en god læge der er oprigtig interesseret i sine patienter. Da jeg kommer til ham med Magnus til 3 mrd. undersøgelse i efteråret 2002 og fortæller at jeg ikke synes at min dreng skal igennem vaccineprogrammet, ændrer lægen nærmest personlighed. Han bliver rasende og siger at hvis Magnus ikke gennemgår hele vaccineprogrammet kan vi godt finde en anden læge. Han argumenterer med, at han som læge ikke vil tage ansvar for Magnus, hvis han ikke er vaccineret. Jeg fortalte ham lettere chokeret at jeg da var glad for at have ham som læge, men at det var os som forældre der har ansvaret for Magnus. Det mente han bestemt ikke. Jeg skulle ikke komme igen med mindre at vi valgte hele vaccinationsprogrammet. Han sagde at vi kunne "få lov" at fravælge MFR - vaccinen, selvom han bestemt anbefalede at vi også fik denne.

Jeg valgte at skifte læge. Jeg har nu to gange mødt den tidligere lægesekretær, som altid har været meget venlig over for mig. Efter vi har skiftet læge, ignorerer hun mig fuldstændig på gaden. Det opleves for mig som om hun sidestiller fravalg af vaccinationer med børnemishandling!

Da det er en mindre by vi bor i, er der ikke så mange læger at vælge imellem. Vores nuværende læge orker jeg ikke at fortælle om vores (nuværende) beslutning. Selvom vi bliver upopulær blandt alle lægerne i byen, nægter vi at tage en beslutning omkring vacciner der er baseret på frygt (for lægernes reaktion osv.).

Jeg mener der er en meget lille risiko, både i forhold til bivirkninger ved vaccinerne og for at han skulle blive syg af polio m.m. På nuværende tidspunkt kunne jeg ikke forestille mig at han skulle have noget kemisk i kroppen som kunne skade ham – både på kort sigt men sandelig også på lang sigt. Det betyder ikke at jeg/vi hårdnakket nægter at vaccinere Magnus. Jeg mener at man hele tiden må tage udgangspunkt i den situation der er lige nu. Kommer der en form for epidemi til landet –, eller hvis vi selv skal på en længere udenlandsrejse, så tager vi det op endnu engang.


Med venlig hilsen Magnus' mor