Mangel på bevis for sikkerhed ved brugen af thiomersal i vacciner til nyfødte

Refereret af Else Jensen


C. John Clements, tidligere chef for WHO´s børnevaccinationsprogram, gør sig i denne artikel til talsmand for at nyfødte ikke får en hepatitis-B-vaccine med kviksølv, fordi vi mangler de endelige beviser om hvorvidt det er skadeligt.

Dette er stik imod hvad WHO ellers har erklæret.

Og det er tankevækkende at det netop var hvad VACCINATIONSFORUM i en henvendelse til Sundhedsstyrelsen bad om, og fik afvist, med den begrundelse at WHO havde udsendt et statement hvori de erklærede at det ikke var farligt.

Clements udtaler i artiklen, at selv om der stadig er studier der ikke er fuldførte om emnet, så hober beviserne sig op, at der ikke er nogen påviselig risiko for babyer at blive vaccineret med thiomersalholdige vacciner.

Epidemiologiske studier i USA har vist, at der ikke er udviklingsmæssige forstyrrelser eller andre centralnervesystemsygdomme efter brugen af disse vacciner.

Da man fjernede thiomersal i vaccinerne i USA i 1999 (Danmark i 92 /red) var den toxologiske profil af ethyl mercury, som er det der er i vaccinerne, ukendt og forventet at være det samme som methyl mercury.

Han siger endvidere at der siden har hobet sig tilstrækkeligt bevis op til at kunne indikere at profilerne af de to (methylkviksølv og ethylkviksølv) komponenter er forskellige i afgørende aspekter. Det drejer sig om at ethylkviksølv, som er i vaccinerne, udskilles hurtigt og derfor angiveligt ikke er farligt.

Et studie har målt blod for totalt kviksølv i vaccinerede børn og rapporterer at der kun er et kortvarig lavt indhold med hurtig udskillelse af kviksølv.

Ikke desto mindre udtaler han dog, at det stadig ikke er sikkert hvor meget – hvis noget – ethyl mercury fra vaccinerne som er i blodet, kan gå over i hjernen via blod-hjernebarrieren (kan passere gennem små åbninger i karrene/ red)

For det meste, har brugen af thiomersal som vaccinekonserveringsmiddel overbevisende vist sig at være sikker, men det videnskabelige bevis er endnu ikke tilstrækkeligt stærkt, til at skaffe den samme grad af sikkerhed for thiomersalholdige vacciner til brug for gravide kvinder eller præmature eller børn med lav fødselsvægt. Fosterets hjerne har en forøget følsomhed for kviksølv, uanset om det er ethyl eller methyl kviksølv. Selv om der ikke er noget bevis, så er det i hvert fald teoretisk muligt at meget lav fødselsvægt kan gøre at disse børn har en forøget risiko fra kviksølvholdige vacciner.

Derfor kommer han frem til at man bør foretrække thiomersalfri Hepatitis-B-vacciner til dem der skal have vaccinen ved fødslen, indtil beviserne er klare.

Clements konkluderer derfor at det ikke er muligt at bevise at thiomersal er komplet sikker, – epidemiologiske undersøgelser kan kun kvantificere en risiko, ikke komme med egentlig videnskabelige beviser.

PS.

Danske forskere knyttet til Seruminstituttet, har været med til at producere 3 artikler til internationale tidsskrifter udfra danske epidemiologiske undersøgelser, om kviksølvs sikkerhed i børnevaccinerne i forhold til at udvikle autisme. Dvs. netop den metode som Clements mener er for usikker til at afkræfte hypotesen om kviksølvs skadelighed. Alle deres undersøgelser har – naturligvis – afvist en sammenhæng.


Kilde:

The evidence for the safety of thiomersal in newborn and infants vaccines

VACCINE Dec. 2003

C. John Clements

Centre for International Health, The Macfarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Health Ltd, GPO Box 2284, Commercial Road, Melbourne, Vic.3004, Australia