Hvide blodlegemer medvirker ved den antitumor effekt, som forårsages af mæslingevirus

Refereret af Vita Damsø


Undersøgelsen foreslår injektioner med svækket mæslingevirus som led i kræftbehandlinger.

I forsøg med mus blev der sprøjtet MV direkte ind i kræftvævet, hvilket resulterede i afgørende formindskelse af kræftvævet eller langsommere udvikling sammenlignet med kontrolgruppen.

Injektioner med MV GM-CSF i kræftvæv øgede endnu mere den kræftopløsende effekt.


MV
= svækket mæslingevirus
GM-CSF = Granulocyt Makrofagisk - Coloni Stimulerende Faktor, eller på normaldansk:
En faktor, der stimulerer særlige hvide blodlegemers evne til at "spise" bakterier og andet fremmed væv.


Kilde:
Grote D, Cattaneo R, Fielding AK. Molecular Medicine Programme. Mayo Clinic, Rochester, Minnesota