Etiske principper for vaccinationsprogrammer og skærpet opmærksomhed på risikokommunikation?

Kunne det blive fremtiden for WHO's anbefalinger på feltet, eller vil det kollidere med "andre interesser"?

I dette blad har vi valgt at sætte fokus på risikokommunikation, risikovurdering og etiske principper for vaccinationsprogrammer.

Det er samtidig en understregning af og klargøring til disse temaer som også bliver behandlet på konferencen i Kerteminde til oktober.

Problemstillingerne er så småt begyndt at blive påpeget i forskellige betydningsfulde institutioner i udlandet.

Først og fremmest fra det amerikanske institut, Institute of Medicine. Dette Institut er en slags "overdommer" i alle vaccinationsspørgsmål, og er rådgiver for den amerikanske stat.

I en rapport udgivet i 2002 anbefaler de et "sideløbende" panel (ved siden af det lægelige) når der skal indføres nye vacciner i f.eks. børnevaccinationsprogrammet. Dette ekspertpanel bør i henhold til instituttet være sammensat af eksperter indenfor kommunikation, etik og risikovurdering.

Ifølge dem eksisterer der altså flere vinkler for massevaccinationer, der skal vurderes inden sådanne store sundhedstiltag skal søsættes, end man hidtil har brugt.

Nylig offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Vaccine finder vi ligeledes overvejelser over dette tema i en artikel skrevet af forskere fra Etisk institut ved universitetet i Utrecht (refereret andetsteds i bladet) De foreslår simpelthen et sæt etiske principper for kollektiv vaccination.

De siger, at et sådant sæt af principper hjælper med til at gøre moralske konflikter mere eksplicitte, og at analyse og diskussion af etiske områder burde være en del af retfærdiggørelsen af kollektive vaccinationsprogrammer ligesom de bør være det ved de store screeningsprogrammer i befolkningen.

Sundhedsspørgsmål og sundhedstiltag for store befolkningsgrupper skal ifølge den anbefaling ikke længere udelukkende vurderes som cost/benefit – dvs. økonomer og læger. Der skal også opstilles etiske cost/benefits...

Hvis du har fået lyst til at deltage i konferencen så tilmeld dig snarest, da der i september vil bliver annonceret mange steder og pladsen bliver fordelt efter "først til mølle..." princippet. Tag dette blad med til konferencen og lad dig inspirere af det. Vi glæder os til at se dig.


Hilsen VaccinationsForum