Uheldig reklame til nybagte mødre

En forældreberetning


I foråret fødte jeg på Hvidovre hospital. Der fik jeg udleveret en baby-bag, som bl.a. indeholdt en pjece, der omtalte en ny vaccine, Pneumokok-vaccinen. Pjecen havde samme størrelse som f.eks. den der omhandler vuggedød. Jeg var i hvert fald af den overbevisning, at den var udgivet af en eller anden offentlig instans. Vaccinen skulle forhindre infektioner fremkaldt af pneumokokker, f.eks. mellemørebetændelse, lungebetændelse, visse former for meningitis og blodforgiftning. Der står bl.a. også, at vaccinen ikke på nuværende tidspunkt indgår i det danske vaccinationsprogram, men at man skal rette henvendelse til sin egen læge. Jeg spørger selvfølgelig ude på barselgangen, hvad det er for en ny vaccine som man nu skal til at tage stilling til. Der er ingen der kender til hverken vaccine eller pjecen. Jeg undrer mig over, at man fuldkommen ukritisk udleverer forskellige oplysninger til nybagte forældre uden at forholde sig til dem.

Da sundhedsplejersken kommer på besøg, spørger jeg så hende. Hun kender den heller ikke og henviser så til lægen. Samme negative resultat. I samme tidsrum skal min datter på 12 vaccineres. Dette skal foregå på et børneambulatorium, da hun havde nogle reaktioner på MFR-vaccinen, da hun var lille. I det hele taget er jeg meget i tvivl om jeg skal lade hende vaccinere. Hertil får jeg så at vide, at jeg påtog mig et meget stort ansvar, hvis jeg fravalgte vaccinen. F.eks. de alvorlige følgevirkninger som mæslinger og meningitis. Og at jeg både havde det individuelle ansvar, men også et samfundsmæssigt ansvar. Derfor skulle jeg som en ansvarsfuld forældre og samfundsborger selvfølgelig lade mit barn vaccinere. Da jeg nu har en børnelæge i tlf. spørger jeg til den nye vaccine. Hertil er svaret at nu skal man jo heller ikke blive for pylret. Jeg påpeger, at jeg som ansvarsfuld forældre kunne se nogle fordele ved pneumokok-vaccinen. Bl.a. kunne man undgå nogle penicillinbehandlinger og beskytte barnet mod den type meningitis, men nu var min taletid desværre udløbet.

Nu begynder jagten på svaret om den ukendte vaccine. Jeg ringer til firmaet, der har udgiver vaccinen og får en god information, men jeg ønsker selvfølgelig at høre andres mening (det er et udenlandsk firma).
På et tidspunkt støder jeg ind i en praktiserende læge, som godt kender til vaccinen og som kan oplyse, at man bruger den i udlandet. Han synes det er en god vaccine og han er af den overbevisning, at det er økonomiske interesser som styrer det danske vaccinationsprogram. Han er sikker på, at i samme øjeblik Statens SerumInstitut har den klar, vil den blive indført herhjemme (jeg kan ikke tro det forholder sig sådan).
Samtidig fortæller han, at i mange andre lande, kan man vælge mellem flere forskellige vaccinationspakker, og at det stiller krav både til forbrugeren, men også til producenten. Derfor kunne han ønske, at det blev indført herhjemme. (Den tanke havde aldrig strejfet mig. Jeg havde det helt fint med at der var nogle der tænkte for mig).

Jeg går nu på nettet for at få noget mere information. Der findes et hav af artikler og lige så mange holdninger. Men jeg falder bl.a. over en artikel, hvor Tove Rønne fra Statens Serum Institut udtaler, at hun kunne ønske sig at pneumokok-vaccinen blev indført. En anden artikel, der refererer til Sundhedsstyrelsen, antyder ligeledes at der bliver arbejdet på en pneumokok-vaccine. Jeg ringer nu til Statens SerumInstitut . Jeg vil både høre om vaccinen og hvorfor man sender noget materiale ud til forbrugeren, som ingen har kendskab til. Derudover vil jeg gerne have dem til, at kommentere den artikel af Tove Rønne. Her fik jeg at vide, at man som almindelig offentlig person ikke har krav på, at få noget at vide. Og, at den viden jeg søgte kun var tilgængelig for læger. Derefter kontaktede jeg Sundhedsstyrelsen. Også her fik jeg at vide, at man som almindelig forældre ikke har adgang til disse oplysninger, men de ville dog sige så meget at det udsendte materiale ikke havde forbindelse til dem. Man kunne ikke anbefale vaccinen, da man groft sagt ikke ønskede, at forbrugerne skulle have et valg (Og hvorfor så ikke det?). Man ville heller ikke fraråde vaccinen, dels fordi den er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og dels fordi den er kendt som en god vaccine, der indgår i andre landes vaccinationsprogram. Jeg skulle bare følge det almindelige vaccinationsprogram og glemme alt andet.

Jeg spørger så flere gange om det er rigtigt at der vil blive indført en pneumokok-vaccine i Danmark. Der bliver svaret svævende, at det kan da godt tænkes at man hen ad vejen vil indføre en, men i så fald vil den blive bredere end den man kender til i dag. Jeg sidder tilbage med en fornemmelse af, at vaccination er meget mere, end bare forbyggende arbejde, og at de i sidste ende nok mere tilgodeser de samfundsmæssige interesser end forældrenes behov for viden og indsigt. Hvis vi som vores børns advokater ikke kan få, eller har ret til at få, adgang til de informationer, hvordan skal vi så kunne optræde som ansvarsfulde forældre? Vi har groft sagt ikke noget grundlag at træffe vore beslutninger på. Set i bakspejlet var det sundt for mig, at stå over for et valg. Jeg har i hvert fald fået øjnene op for en masse som jeg ikke er helt sikker på at jeg bryder mig om at se.


Den uforstående mor
I en samtale med firmaet (Wyeth) oplyses det nu at de har opgivet denne form for reklame bl.a. på grund af flere henvendelser fra forbrugere og jordemødre. Vi er glade for at vi var blandt dem der dengang gjorde firmaet opmærksom på den uheldige reklame.


af Else Jensen