Ny forskning forbinder MFR og autisme.

Oversat fra engelsk af R. Christensen


Helt nye beviser der forbinder den kontroversielle MFR-vaccine med autisme, blev i går frigivet af en højtstående forsker.

Amerikanske læger har udført undersøgelser på mere end 200 børn, og fandt ud af at autistiske unge får en unormal reaktion på mæslingedelen af vaccinen. Denne opdagelse sætter gang i den engelske diskussion vedrørende vigtigheden af at gøre MFR-vaccinen obligatorisk for alle børn. Flere kræfter har anbefalet at stoppe vaccina­tionen, mens videre undersøgelser ville blive foretaget. Forskning foretaget på Utah State University, under ledelse af Dr. Vijendra Singh, foretog analyser af 125 blodprøver fra autistiske børn, samt prøver fra 92 børn som ikke var ramt af autisme. Dele af mæslinge­komponenterne i vaccinen var skyld i en meget unormal ”anti-mæslinge” respons i 75 af prøverne fra børn med autisme, mens ingen i de andre. Mere end 90 % af prøverne fra de autistiske børn, som viste en immunologisk respons på MFR, var også positive for antistoffer som man mener er involveret i autisme. Disse antistoffer påvirker hjernen ved at angribe myelin (det proteinlag, som beskytter nervebanerne).

Dr. Singh har foreslået at denne automatiske immunitet kan være skylden til autisme. De amerikanske forskere, som har bragt deres opdagelse i den seneste udgave af Journal of Biomedical Science, konkluderer: ”I henhold til disse beviser, formoder vi at en upassende antistofreaktion på MFR, i særdeleshed mæslingedelen heraf, kan være relateret til udviklingen af autisme.” Det er ikke første gang Dr. Singh har forbundet vaccinen og autisme. For 2 år siden afslørede the Sunday Herald at han på en konference havde udtalt, at forskning havde vist at vaccinen kunne være årsag til autisme. Hans seneste afsløringer kan skabe usik­ker­hed omkring MFR-vaccinen. Bill Welsh, formand for den skotsk-baserede gruppe Action Against Autisme og som har mødt Dr. Singh sagde: ”Det er fastslået at mere end 20.000 børn har udviklet autisme siden indførelsen af MFR. Dr. Singh´s undersøgelser er bare endnu en brik i puslespillet og endnu et bevis på forbindelsen. Hvor mange børn skal skades før forsigtighedsprincipperne indføres? Den kombinerede MFR-vaccine bør straks afløses af enkeltvacciner.”

Patientforeningen JABS (Justice, Awareness and Basic Suppport), som helt klar mener at forældre har en ret til at være bekymrede for MFR-vaccinen, siger også at disse fakta styrker deres sag. Jonathan Harris, som er foreningens talsmand, sagde: ”Beviserne tårner sig op. Jeg føler virkelig der er en meget stærk grund til at stoppe MFR-vaccinationerne indtil videre, mens flere undersøgelser vil blive udført. Vi har hele tiden udtalt at vaccinen kun påvirker en begrænset gruppe børn, hvor det er årsag til en ny type autisme i børn, hvis immunsystem ikke er blevet godt nok undersøgt.” Han påpeger at gruppen ikke er imod MFR-vaccinen, men udelukkende ønskede at forældre skulle have lov at vælge enkeltvacciner i stedet for kombinations­vaccinen. Han tilføjer: ”I øjeblikket har forældre intet valg hvis de vil vaccinere deres barn. Vi mener det er meget uansvarlig af Sundhedsministeriet.

David Potter, informationsmedarbejder i the National Autistic Siciety udtaler: ”Den nye forskning giver en mulig forklaring på den underliggende patofysiologi i børn med autisme.” Selvom The National Autistic Society endnu ikke har set den endelige rapport for forskningsprojektet, glædes foreningen over undersøgelser i retning af at forstå årsagerne til autisme. Både BMA (British Medical Association) og Sundhedsministeriet, sagde at de ikke kunne komme med en kommentar til undersøgelsen før deres eksperter havde undersøgt sagen til bunds. Mfr-vaccinations-tilslutningen i England for børn på 16 måneder, faldt fra 76,2 % i december til 70,1% i marts, men steg atter i april til 72%. Vaccinationsdækning for børn på 24 måneder, faldt fra 85,5% til 84,4% i den samme vinterperiode, men steg så til 85,9%.

The Public Health Laboratory Service udtal­te at udsvingene sikkert skyldtes ”den inten­se forbrugerinformation” ang. MFR-vacci­na­tionen, der havde fundet sted hen over jul og nytår. PHLS, the Department of Health og the British Medical Association har konstant udtalt at vaccinen er uskadelig. Eksper­ter fra sundhedsvæsenet advarede om at det lave antal MFR-vaccinationer kunne med­føre stor risiko for udbrud af mæslinger. I år, i den skotske by Fife, blev voksne og børn smittet i det første udbrud i Skotland i 2 år.


Kilde: The Informed Parent, 3/2002 (The Herald 9/8/02, www.theherald.co.uk)