Kighostedødsfald blandt spædbørn stigende i USA

Refereret af Mette Münchow


Antallet af spædbørn der dør af kighoste, den førhen så hyppige spædbarnsdræber i USA, er stigende, trods et højt vaccinationsniveau, udtaler de amerikanske myndigheder. Forskere ved Center for Disease Control and Prevention (CDC) diskuterer nu om dette er en indikation af at bakterier som forårsager kighoste forekommer hyppigere i landet. Kighoste (pertussis) kendetegnes ved hosteanfald nogen gange med opkast og en efterfølgende ”kigende” lyd ved indånding. Sygdommen forekommer i alle aldersgrupper, men er udelukkende dødelig hos spædbørn.

I år 2000 blev der i USA indrapporteret 7.867 tilfælde af sygdommen, heraf 17 dødsfald. I 1999 sås 7.297 tilfælde, heraf 14 dødsfald. Antallet af dødsfald steg jævnt i 1980’erne og 1990’erne. I 1978 blev der iværksat en landsdækkende vaccinationskampagne – og i årene 1980-1986 tredobledes antallet af kighostetilfælde, og det højeste antal fandtes blandt børn på under 1 år. (Kilde: Current Epidemiology of Pertussis in the US, Tokai J Exp Clin Med, 1988, Vol. 13 p 103-109) Dr. Kris Bisgard, epidemiolog ved CDC’s nationale vaccinationsprogram sagde at det var vigtigt at forældre lod deres børn vaccinere mod kighoste og at børnene blev holdt væk fra andre med alvorlig hoste.

De sidste 18 mdr. har lageret af kighostevaccine været begrænset. ”Vi tror ikke at den begrænsede varebeholdning har haft nogen betydning for spredningen af bakterierne”, siger Bisgard, som havde noteret sig, at alle dødsfaldene i år 2000 optrådte hos børn på under 4 mdr. altså for unge til at have fået de 3 første af i alt 5 kighostevaccinationer. Vaccinationsdækningen for børn mellem 19 og 35 mdr. har i USA været over 90 %. CDC udtaler, at de påbegynder undersøgelser for at identificere risikofaktoren for alvorlig og dødelig kighoste for at forstå sygdommen bedre. I år 2000 optrådte næsten halvdelen af dødsfaldene uforklarligt blandt sydamerikanske spædbørn.


Kilde: VoF-Rapport Nummer 4/2002 - www.vof.no