Kamma Bertelsen udpeget til formand for Bivirkningsrådet

Artikel fra lægemiddelstyrelsens nyhedsbrev ”Indikation” Overlæge Kamma Bertelsen er blevet udpeget som formand for Bivirkningsrådet, der skal rådgive Lægemiddelstyrelsen i spørgsmål om bivirkninger ved lægemidler. Som led i den styrkelse af bivirknings­overvågningen, der var omtalt i sidste nummer af Indikation, er der blevet oprettet et nyt rådgivende organ, Bivirkningsrådet. Rådet erstatter det tidligere Bivirkningsnævn. Lægemiddelstyrelsen har netop udpeget overlæge Kamma Bertelsen til formand for Bivirkningsrådet. Dermed får rådet en formand, der ikke alene er velanskrevet i lægelige kredse, men også kendt og respekteret i offentligheden. Kamma Bertelsen er til daglig overlæge på afdelingen for onkologi og radioterapi på Odense Universitetshospital. Offentlighedens kendskab til Kamma Bertelsen skyldes dog ikke mindst, at hun i en 4-årig periode frem til 2002 var formand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité.


Generel rådgivning i bivirkningsspørgsmål
De øvrige medlemmer af Bivirkningsrådet udpeges i løbet af de næste par måneder. Medlemmerne skal bl.a. repræsentere forbrugere, patienter og læger. Bivirkningsrådets opgave er at yde generel rådgivning til Lægemiddelstyrelsen i bivirknings­spørgsmål. I den forbindelse skal rådet komme med anbefalinger og løsningsforslag om forebyggelse og overvågning af lægemiddel­bivirkninger. Med overlæge Kamma Bertelsen har Bivirk­nings­rådet fået en markant personlighed som formand kj@dkma.dk - Bivirkningsrådet skal bl.a. følge med i og vurdere, hvordan indberetning af bivirkninger fungerer i praksis. Rådet skal endvidere komme med anbefalinger og bidrage med inspiration til Lægemiddelstyrelsen angående information om bivirkninger. Rådet skal derimod ikke rådgive i konkrete bivirkningssager.


5 hurtige bivirkningsspørgsmål til Kamma Bertelsen

Hvad fik dig til at sige ja til at blive formand for Bivirkningsrådet?
- Som læge er bivirkninger en del af den hverdag, jeg befinder mig i. Derfor fandt jeg opgaven interessant. Og så mener jeg da i øvrigt også, jeg er kvalificeret til at varetage opgaven.

Du har indtil for nylig været formand for Den Centrale Videnskabsetiske Komité. Ser du nogen sammenhæng mellem dette arbejde og din nye rolle i spidsen for Bivirkningsrådet?
Ja, absolut. De to opgaver har en hel del fælles elementer og berøringsflader. Som eksempel kan jeg nævne samspillet mellem det faglige og det folkelige element, der er forfriskende og fælles for komitesystemet og Bivirkningsrådet. Hvilken betydning forventer du, Bivirkningsrådet kan få for lægemiddelsikkerheden?
- Det er svært at sige, når Rådet endnu ikke er sammensat og har begyndt sit arbejde. Men jeg håber, det vil kunne medvirke til en forbedring.


Patientindberetninger

Patienter og pårørende har netop fået adgang til selv at indberette bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen - altså uden om lægerne. Hvordan ser du på denne nye mulighed?
- Jeg synes som udgangspunkt, det er godt, at patienter og deres pårørende får denne adgang. Men der er brug for resurser og styring på området. Ellers kan det ende i kaos.

Er der nogle spørgsmål, du allerede nu ved, du vil bringe op i Bivirkningsrådet?
- Ja, jeg mener, at en af de vigtigste opgaver bliver at skabe administrative procedurer, der er enkle, og som sikrer, at lægerne indberetter bivirkninger.
Lovens bestemmelse om, at alle bivirkninger skal indberettes de første 2 år efter godkendelsen af et lægemiddel, bliver vanskelig at håndtere. Det, der virkelig er vigtigt, er de uventede og alvorlige bivirkninger