I medierne

I den forløbne tid, – over sommeren – har vaccination, vaccinations­skader og dermed også foreningen fået omtale i den skriftlige presse nogle gange. Vi har selv haft et indlæg i "Dagens Medicin," er blevet interviewet til "Tidens Børn" og har været i kontakt med dagbladet Information som efterfølgende skrev en stor artikel om vaccineskader.

Indlægget i Dagens Medicin, som er et "lægeblad", handlede primært om den vanskelige situation de vaccineskadede havner i. At en af årsagerne til at situationen er så vanskelig som den er, er manglende viden hos lægerne.

Det betyder nemlig en ringere diagnosticering, behandling og mulighed for at få erstatning. Derfor indeholdt indlægget en kraftig opfor­dring til lægerne om at interessere sig for de sygdomme og tilstande der kan opstå efter skaderne. Interviewet i Tidens Børn gik primært på at beskrive foreningens arbejde, men var samtidig en kritik af den efterhånden omfattende reklame af vaccinationer som er blevet tilladt i EU. Indlægget i Information den 1. august indeholdt en stor artikel om hvordan Staten hindrer en sag mod sig selv ved at nægte forældrene fri proces i en sag om autisme efter MFR-vaccinen. Ansøgningen er netop afslået af Civildirektoratet under Justitsministeriet.

Der er samtidig udtalelser fra børnelæger og forskere der udtaler at netop en højesteretssag vil være meget nyttig, fordi det vil kunne skabe større klarhed om bevisførelsen fremover. Forskeren, Kreesten Madsen, der har lavet den store undersøgelse der frikender MFR vaccinen for autisme, udtaler i denne artikel: "Jeg anerkender, at forældrene med et hjerneskadet barn kan få den tanke, at det er vaccinens skyld. Vi kunne bare ikke finde nogen årsags­sammen­hæng overhovedet. Jeg tror folk leder efter noget at hænge deres bekymringer op på."