Blodtype og vaccine

Af Rigge Nørmark


Har vaccineskader noget med blodtypen at gøre?
Jeg er mor til Mads, som i dag er 11 år gammel. I efteråret 1993 fik han sin MFR vaccine, ugen efter feber på 40,5 i fem dage og derefter blev han fjern og forandrede sig, han mistede balancen, hørelsen og talen. Efter 2,5 år i helvede, hvor tingene meget langsomt var blevet bedre på det motoriske område og efter at have gået til motorisk træning og lært tegn til tale, kom ordene igen – et efter et. I løbet af de næste 2 år udviklede han sig med stormskridt og kom i almindelig skole, som han klarer til ug. De eneste reminiscenser er nogle ordmobiliserings­vanske­ligeder samt dårlig hukommelse, men ikke noget der forhindrer ham i at fungere normalt.

For nogle måneder siden læste jeg bogen ”Spis efter din blodtype” af dr. Peter D'Adamo, og jeg var noget overrasket over at læse følgende om B-typebørn. Det var for mig meget interessant, for forløbet passede på
Mads, og da jeg selv er B-type, så forelå muligheden for at Mads også var det. Jeg citerer:

Vacciner kan i visse tilfælde fremkalde alvorlige neurologiske reaktioner hos børn med blodtype B. Forældre skal være umådelig opmærk­somme på ethvert tegn på komplikationer, det være sig en ændring i barnets måde at gå eller kravle på, eller enhver form for personligheds­forandring.

Og et andet sted i bogen i forbindelse med fåresyge:

B-type børn har større risiko for at få fåresyge i svær grad. Som mange andre sygdomme B-typen er modtagelig for, har fåresyge en neurologisk forbindelse. Hvis dit B-type barn har fåresyge skal du være opmærksom på ethvert tegn på neurologisk skade, især hvis det kommer til udtryk i form af nedsat hørelse.

Jeg fik Mads blodtype checket – han er blodtype B, og nu er jeg jo meget nysgerrig efter at finde ud af om det er et tilfælde eller om vi kan finde en forbindelse ved at checke blodtyperne på alle de vaccineskadede børn. Om ikke andet hjælper det os til at tage vores sikkerheds­foranstaltninger og til at forstå bedre. Om andre blodtyper skriver dr. D’Adamo: Børn med A og AB reagerer problemfrit på vacciner – han anbefaler dog polio givet ved injektion i stedet for oralt til disse børn, pga. af en uheldig reaktion i slimhinden i deres mave-tarm-kanal.

O-type børns forældre skal sikre sig at børnene ikke har det mindste tegn på betændelse såsom feber eller ledsmerter, da deres immunsystem er særlig disponeret for reaktioner af den art. Her anbefaler han poliovaccine på sukkerknald på grund af deres hyperaktive immunsystem.