Seruminstituttet foreslår screening af alle gravide for Hep.B

Af Else Jensen


I Politiken den 14. august 2002 er der en artikel der fortæller at Seruminstituttet har henvendt sig til Sundhedsstyrelsen med forslag om at screene alle gravide for Hep. B. Forslaget vil koste ca. en million kr. om året. Baggrunden for anbefalingen er at den selektive screening af risikogrupper, som i øjeblikket anbefales, ikke opfanger alle de gravide kvinder der har Hep.-B.

Det anbefales til visse risikogrupper, men der er store problemer med at finde de smittede og opfølge behandlingen af de nyfødte bagefter. Netop disse nyfødte som fødes med Hep.B er i stor fare for at få kroniske følger af Hep.B.

Der er samtidig det problem at Hep.-B også kan findes udenfor risikogrupperne og derfor har disse børn ingen chance for at blive behandlet efter fødslen.

Sagen bliver nu behandlet i Sundhedsstyrelsen og der kan forventes en afklaring i løbet af efteråret.

Vi anser det for et godt tiltag til at nedsætte Hep.-B sygdommen for dem der er mest udsat for at få varige leverskader, nemlig de børn der risikerer smitte ved fødslen.

Det ventes at sagen er færdigbehandlet i Sundhedsstyrelsen i løbet af efteråret.