Problemer med at få enkel-mæslingevaccine.

Af Else Jensen


I de senere år har der hos flere danske forældre været et ønske om at få MFR-vaccinedelene hver for sig, eller udelukkende mæslingedelen.
Da vaccination ikke er tvang i Danmark, har man selvfølgelig ret til det.

Der har imidlertid vist sig nogle problemer.

Det største problem er at Seruminstituttet ikke har kunnet skaffe de vacciner fra producenten (firmaet MSD) som der har været efterspørgsel på. Derfor fungerer det i virkeligheden sådan, at hvis en læge rekvirerer en mæslingevaccine fra Seruminstituttet, kommer man på en venteliste og man får den så når ens tur kommer.

Man antager at årsagen til at producenten ikke vil fremstille flere, er at der er flere penge at tjene på MFR-vaccinen. Årsagen er angiveligt at der skal fremstilles forholdsvis små portioner af enkeltvaccinen i forhold til flerkomponentvaccinen, den kombinerede MFR-vaccine

Seruminstituttet har imidlertid oplyst overfor Vaccinationsforum at de undersøger muligheden for at få vaccinen hos en anden producent. Det vil med andre ord sige at man kan tage almindelige konkurrenceforhold i brug. Spørgsmålet er så om de danske sundhedsmyndigheder vil støtte op om det, hvis der bliver tale om at det godt kan lade sig gøre. Så vidt vi kan se har de ingen interesse i at den vaccine kan fremskaffes, da de jo helt og holdent går ind for at man skal bruge den kombinerede MFR-vaccine.På den anden side oplever vi jo at man trods alt stadig kan få den, om end efter lang ventetid. Det store spørgsmål vil da blive, om man kan håndtere både forbrugerens rettigheder og ønsker, samtidig med at det går imod de officielle anbefalinger!


Vi har i et brev til Sundhedsstyrelsen den 4. september 2002 derfor stillet følgende spørgsmål som vi endnu ikke har fået svar på:

· Vil Sundhedsstyrelsen oplyse os om hvorfor der er så store problemer med at fremskaffe enkeltvaccinen?

· Hvad vil sundhedsstyrelsen gøre for at de familier, der ønsker enkeltmæslinge-vac­ci­nen, kan få den?

· Har Sundhedsstyrelsen henvendt sig til producenten vedrørende problemet?


Et andet problem ligger hos de praktiserende læger:
Der er dels tale om at nogle praktiserende læger simpelthen ikke vil give en enkeltvaccine, og der kan også være tale om at de ikke ved at den findes.

Enkeltvaccine kan ikke udelukke risikoen for bivirkninger. Enkeltvaccine sikrer ikke mod komplikationen mæslinge-hjernebetændelse som kan ses efter både enkeltvaccine og MFR-vaccine, såvel som efter mæslinger. Årsagen til at nogle ønsker enkeltvaccinen er at de mener at en vaccine med én levende virus er mindre risikabel end med 3 forskellige levende vira på én gang.