Mæslinger mod HIV

Oversat fra norsk af Johan Korsfeldt


"Smuler fra videnskaben".
Stavanger Aftenblad, 20.4.2002.

Udviklingen af arvestof ‑ DNA ‑ hos HIV-positive bliver hæmmet og ofte direkte hindret hvis den smittede patient får mæslinger. Dette har forskere ved John Hopkins Bloomberg School of Public Health kunnet påvise.

Det viste sig nemlig at HIV‑børn som samtidig var smittet med mæslinger, havde betydelig færre HIV-antigen i blodbanen end de børn som ikke havde mæslinger.

Den eneste sygdomstilstand der ellers har denne virkning på HIV er forårsaget af en bakterie der kaldes O. shutshugamushi. Den forårsager en form for tyfus, fortæller en artikel i tidsskriftet the Journal of Infectious Diseases (15. april 2002)

‑ Vi blev overraskede over disse fund, mest fordi vi forventede at antallet af HIV-antigen i blodet ville stige, siger forsøgsleder William Moss. - Mæslinger er nemlig en sygdom der ellers gør stor skade på menneskets immunforsvar. Derfor vil patienter med mæslingevirus altid udvikle såkaldte sekundære infektioner, siger han. Sådanne sekundære infektioner tager livet af rigtig mange børn som er smittet med mæslingevirus.

Men så viser det sig altså at mæslingevirus udløser en stærk immunreaktion, som knækker rigtig mange HIV‑partikler.

Men dette gælder kun over et vist tidsrum. Længere er forskerne ikke kommet, og hvad kan et sådant fund sige dem? Jo, når sådanne uventede ting sker, kan det betyde at de kan være snublet over en mekanisme, eller flere mekanismer, der har en nøglerolle i den sygdom det gælder. Og dette er en stærk indikation på at de bør intensivere forskningen på dette område, og på den måde sigte sig ind mod en stadig mere detaljeret forklaring på hvad det er der virkelig sker i kroppen.

Forsøget i Zambia omfattede 93 børn med mæslinger og HIV, indlagt ved University Teaching Hospital i Lusaka. HIV-koncen­tra­tio­nen i blodet blev målt med det samme de blev indlagt. De to næste målinger blev gjort da børnene igen blev udskrevet, og en måned efter udskrivelsen.

Blodprøverne blev sammenlignet med prøver fra børn med mæslinger, men uden HIV, og med børn som ikke havde mæslinger, men HIV.

Studierne af blodprøverne viste at 33 af de børn der havde både mæslinger og HIV ved indlæggelsen, havde et gennemsnit ( middel-værdi) på 5339 HIV-partikler pr. milliliter blod da de kom til hospitalet. Dette steg til 60.121 partikler pr. milliliter ved ud­skrivning som mæslingefrie, og til 387.148 en måned senere. Børn uden mæslinger havde en middelværdi på 228.454 partikler pr. milliliter blod ved indskrivningen. Fjernelsen af mæslin­geviruset førte altså til en voldsom stigning i antallet af HIV-partikler i blodbanen. Forskerne fandt også ud af at en anden indikator for et godt arbejdende immunsystem mod HIV-stigningen - det såkaldte CD8-niveau - var stor når børnene med både mæslinger og HIV blev indlagt. For så at synke efterhånden som børnene blev raske efter mæslingerne.

Vi må foretage nye undersøgelser med større grupper for fuldt ud at forstå hvordan mæslinger modvirker HIV og styrker immunforsvaret, siger professor ved John Hopkins Bloomberg School of Public Health.