Henvendelse til sundhedsministeren om vaccinationsskader m.m. - Opfølgning af mødet i Odense i september

Efter mødet i Odense sendte folketingsmedlem og borgmester i Ribe Preben Rudiengaard, et brev til sund­heds­ministeren, som jeg vil gengive nedenfor:


Lørdag den 15. september deltog jeg i en paneldiskussion på Odense universitetshospital, arrangeret af foreningen Vaccinationsforum. Deltagerne var forældre til børn, som havde fået påført en vaccinations-skade. Der var en række enkeltsager, som blev præsenteret, og disse triste sager berørte alle dybt. Jeg måtte dog meddele at jeg stadig er tilhænger af, at vi vaccinerer vore børn, idet generne og skaderne ved at få sygdommen senere i livet er langt større end de vaccinationskomplika-tioner, som desværre kan opstå.


Jeg meddelte at jeg ville se politisk på følgende forhold:
1. Vi mangler forskning i vaccinationskomplikationer og vaccinationsskader.

2. Der er en klar underrapportering af vaccinationskomplikationer fra landets læger. Vil sundheds-ministeren i den forbindelse medvirke til over for landets læger at indskærpe anmeldelsespligten.

3. Indlægssedlerne i vaccinations-pakninger giver mere utryghed end tryghed ved gennemlæsning.

4. Der er en vis grænse for, hvor sent man kan anmelde en vaccina-tionsskade. Hvor går de voksne da hen, når det viser sig, at en skade kan relateres til en tidligere vaccinationskomplikationsmulighed?

5. Vil det ud fra en bestemmelse af et individs arvemasse i fremtiden være muligt at vurdere hvem der bør vaccineres og ikke vaccineres?

6. Bruger lægerne nok tid til at orientere forældrene om vaccination, komplikationsmuligheder m.v. før vaccinationen foretages ?

Jeg vil bede dig foranledige at vi får set på disse forhold. Jeg synes det vil klæde os alle i det politiske system at få afdækket en række problemer som disse forældre sidder inde med.


Preben Rudiengaards brev er afsendt til ministeren den 28 september 2001.


Vi venter nu på svar.
Situationen er p.t. at der stadig ventes på svar. Den daværende minister Arne Rolighed sendte brev til høring i Sundhedsstyrelsen og der foreligger intet endnu. Vaccinationsforum har rykket for svar og vi har fået at vide at der er rykket. Denne gang hos den nye sundhedsansvarlige, indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Når svaret foreligger vil foreningen sammen med Preben Rudiengaard se på svarene og derefter gå videre. En af vore hjertesager, i forhold til de punkter der er gået videre med, er forskning i vaccineskader.

Vi mener at staten bør gå ind med uvildig forskning, men med økonomisk støtte fra vaccineindustrien. Vi mener, at de skal være med til at betale for uvildig forskning. Som det er nu, er de end ikke med til at betale erstatninger ved vaccineskaderne, som den øvrige medicinalindustri må hvis der opstår skader efter deres produkter. Det er overladt til skatteyderne. Vi så gerne at der blev afsat midler til f.eks. Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd eller anden neutral forskning. Man kunne også forestille sig midler til gennemgang af visse områder på det nordiske Cochraneinstitut. Det er et institut som er kendt for uvildighed og for at håndhæve strengt videnskabelige kriterier for anerkendelse af "beviser" for om noget kan siges at være videnskabeligt bevist.

Vi håber også at der med denne henvendelse fra Preben Rudiengaard omsider bliver lagt pres på lægerne for at informere korrekt inden en vaccination og at sundhedsstyrelsen vil gå aktivt ind i det. Ligeledes er der problemet med den manglende indberetning af både skader og komplikationer. Vil sundhedsstyrelsen tage en sådan henvendelse alvorligt, - vil de indskærpe landets læger deres pligt.


Vi venter spændt!
Nyt møde? I mellemtiden har vi en ansøgning i sundhedsministeriet om tips- og lottomidler til opfølgning af det første møde i Odense. Vi vil holde mødet som et weekendmøde på Fyn eller ved Fredericia. Vi har så småt set på dato. Der kan blive tale om den sidste weekend i september eller oktober. Men alt afhænger af om vi får økonomisk støtte til det. Det skulle gerne være afklaret til nyhedsbrevet kommer ud i juni.