Autisme og mæslingevaccination

Følgende artikel er, efter aftale med forfatteren, Ole Vestergaard, cand. scient., taget direkte fra bladet ”Mit Helbred” (www.mit-helbred.dk).


Autisme er en sygdom i kraftig stigning. Denne stigning – verden over – falder sammen med iværksættelsen af børnevaccinationsprogrammer. Tilfældigt? Sam­men­hæng? Vaccinefabrikanter og de fleste sundhedsmyndigheder benægter sammenhæng, men alle må erkende, at antallet af autistiske børn stiger. I USA diagnosticeres nu 6 nye autistiske børn hver dag.


Børns nerve-*, immun-** og mavetarmsystem*** er i fortsat udvikling helt op til 2 års alderen:
*Nerver opbygges, finder vej til og fra centralnervesystemet i et netværk. Autisme er karakteriseret af forstyrrelser i centralnervesystemet.

**I immunsystemet lærer umodne celler og huskeceller at skelne ”selv” fra ”fremmed”. Under de første 2 leveår er der i immunsystemet en balance mellem CD4 (hjælpe-) og CD8 (undertrykke-) lymfocytter. Den normale balance er 1:1. Hjælpeceller er med til at starte forsvarsreaktioner og undertrykkende lymfocytter bremser; herved forhindres f.eks. autoimmune reaktioner. Autisme er karakteriseret af et unormalt forhold mellem CD4 og CD8 celler.

***I mavetarmsystemet er der stadig op til ca. 2 års alderen lokaliseret arbejdende, uundværlige forsvarshuskeceller, der skal præge nye immunceller, så kroppen resten af livet fungerer forsvarsmæssigt korrekt. Denne modning/prægning foregår langsommere hos drenge sammenlignet med piger. Autisme er mere almindeligt hos drenge end hos piger. Kviksølv virker som gift på nerveceller. Kviksølv bruges som konserveringsmidler i mange vacciner. Vaccinefabrikanter (Smith-Kline, Merck m.fl.) er opfordret til at fjerne kviksølv fra vacciner. Nogle har fjernet kviksølv (rettelig thiomersal, som er 49,6% kviksølv). Andre fabrikanter har ikke fulgt opfordringen endnu og andre har erstattet kviksølv med aluminium; men aluminium er også potent nervegift. Så hvem kan vide hvilke skader aluminium forårsager på umodne nerveceller hos babyerne. Indtil videre er aluminiumsforgiftning forbundet med Alzheimers.

”Mæslinge, fåresyge, røde hunde –vaccine” skulle ikke indeholde thiomersal. Men hos mange børn er autismesymptomer optrådt tæt efter en rutinemæslingevaccination.

Man ved ikke hvorfor nogle børn udviser autistisk adfærd efter en mæslingevaccination. Men flere forklarer det med en genetisk disponering, ophobende kviksølv fra vaccinationer (nedsat immunforsvar) og med mæslinge/fåresyge/røde hundevaccinen som den udløsende faktor.

Når børn får mæslinger ved naturlig smitte, kan der hos nogle opstå komplikationer i form af hjernebetændelse. Der er tre typer af mæslingerelateret hjernebetændelse (encephalitis) – a), b) og c):

a) Akut infektion, med inflammation omkring blodkar og med tab af myelin.

b) En subakut (1-10 år efter) hjerneinflammation (kaldet subakut scleroserende encephalitis, SSPE) karakteriseret af en kronisk mæslingeinfektion med mange mutationer (som ved HIV). SSPE kan være dødbringende fordi den ødelægger hjernevæv, kan give demens, kramper og kroniske hjerneskader der ødelægger koordinationsevnen.

c) En fremadskridende inflammation hos immunsvage personer (som børn under 2 år, hvor forsvarssystemet stadig er umodent og i udvikling). Denne hjernebetændelse kommer 1-6 måneder efter mæslingeinfektionen. Symptomer er træthed samt motoriske- og sensoriske nerveforstyrrelser.

Når man giver en mæslingevaccination nedsætter man risikoen for bivirkning a) og b), men ikke c). Mæslingeinfektioner angriber bestemte steder i hjernen, frontale cortex, thalamus, hypothalamus, substantia nigra, lovus ceruleus, raphe nuclei, hippocampus, amyddala, rhinal cortex og nogle hjernevindinger med specifikke vækstfaktorreceptorer kaldet CD46.


Disse områder i hjernen er ganske de samme, der angribes ved autisme.
Det betyder, der er for meget lighed mellem et mæslingeangreb og autisme til at sundhedsansvarlige blot kan ignorere det. Kilde: Brewitt, B. ”Autism, MMR vaccine, HIV similarities and growth factor cell signaling”. Townsend Letter for Doctors and Patients, January 2002, side 70-73.


Mit helbreds kommentar:
Det er absolut ikke god latin, at anfægte berettigelsen af vaccinationsprogrammer mod børnesygdomme – hverken i Danmark eller i resten af verden. I Danmark blev vaccination mod børnesygdomme foreslået indført af nuværende overlæge Kirsten Lee og det radikale folketingsmedlem Niels Helveg Petersen. Vaccination mod børnesygdomme var indført i USA (Kirsten Lee var kommet hjem fra et ophold i USA) – så hvorfor ikke også børnevaccinationsprogram i Danmark? I Folketinget var de ringen indvendinger – og uden nogen rigtigt var klar over det, var børnevaccinationsprogrammet en realitet.

Der er økonomiske-, prestige- og magtinteresser i vaccinationsprogrammer. Sidste skud på stammen: I USA anbefaler man nu, at vaccinere – pr. rutine – mod hepatitis B hos babyer/børn, når de hjemsendes fra hospital (Pediatrics vol. 109, no. 1, January 2002, side 162). At vaccinere nyfødte mod hepatitis B er efter Mit Helbreds mening mere end vaccinationsgalskab. 30-50% af de hepatitis B vaccinerede har ikke antistoffer efter 7 år. Hepatitis B smitter kun ved blodoverførsel eller seksuel kontakt! Få dage gamle babyer er ikke ligefrem i risikogruppe. Så????