Voldsom stigning i autisme

Af Ib Keld Jensen.


Gengivet med tilladelse fra Børn og Unge nr. 45, 9. november 2000

Amerikanske stater melder om femdobling i antallet af personer med autisme i løbet af få år. Dansk ekspert vurderer, at situationen er den samme herhjemme.

Californien græder: 273 procents stigning i autisme og vi ved ikke hvorfor.” Sådan lød den overskrift, læserne af Los Angeles Times vågnede op til den 15. april sidste år. Dagen forinden havde de lokale sundhedsmyndigheder offentliggjort en rapport om udviklingen i antallet af børn med autisme over en periode på 10 år.

Især forældre, plejepersonale og lokale administratorer havde imødeset rapporten med spænding, for det var deres bekymring over, at et sjældent handicap tilsyneladende var begyndt at ramme i flæng, der fik sundhedsmyndighederne til at sætte udredningen i gang. At stigningen var så markant som 273 procent, kom bag på de fleste.

Californien skulle imidlertid snart vise sig ikke at være alene om en autisme-stigning af dramatiske dimensioner. Efterhånden foretog flere stater lignende udredninger med endnu mere svimlende resultater. Maryland har oplevet en stigning på 513 procent fra 1993 til 1998, mens Florida noterer 571 procent flere børn med autisme i løbet af 10 år. Ifølge helt aktuelle tal fra Californien er stigningen her eskaleret yderligere med ny rekord i tredje kvartal i år.

Bent Vandborg Sørensen, der er formand for Samrådet af Specialskoler for Børn med Autisme og næstformand i Videnscenter for Autisme, er en af de få danskere, der løbende har fulgt med i rapporterne fra Californien.
“Jeg hæfter mig især ved, at man har udredt børnene efter de internationalt anerkendte diagnosekriterier kaldet DSM IV, der inden for det autistiske spektrum svarer til de kriterier, vi anvender herhjemme. Det er også værd at notere sig, at stigningen inden for infantil autisme er lige så stor som inden for det autistiske spektrum i øvrigt. Man kan altså ikke forklare stigningen med en udvidelse af diagnosebegrebeme.”

“Der er ingen tvivl om, at der er en voldsom stigning i antallet af børn, der får en diagnose inden for det autistiske spektrum. Det ser man både i USA og i andre lande, og der er ingen grund til at tro, det skulle være anderledes herhjemme,” vurderer Bent Vandborg Sørensen.


Forøget ventetid

I Danmark har man ikke overblik over, hvor mange personer der har fået stillet en diagnose inden for det autistiske spektrum, som også omfatter Asperger syndrom, og man kan derfor ikke sige noget præcist om udviklingen. Men behovet for institutionspladser er voksende, og det samme er ventetiden hos børnepsykiaterne for at få stillet diagnosen.

Bent Vandborg Sørensen er tillige leder af amtsinstitutionen Langagerskolen i Århus for svært handicappede børn inden for det autistiske spektrum. Da skolen åbnede for 11 år siden havde den 16 pladser. I dag har skolen 220 pladser.

“Hvor var alle de børn for 10 år siden? Ja, jeg ved det ikke. Men var de der overhovedet?” spørger Bent Vandborg Sørensen.

Et relativt sjældent handicap har i løbet af få år fået karakter af en epidemi. Nu melder samtlige stater i USA om stigning i antallet af autismetilfælde og alle stiller det samme spørgsmål:
Hvorfor?

Konstateringen af den voldsomme stigning var den direkte anledning til, at toneangivende forskere, behandlere og repræsentanter for sundhedsmyndighedeme i og udenfor USA blev indkaldt til høring i den amerikanske kongres den 6. april i år.

Her kom diskussionen især til at dreje sig om en mulig årsag: Vaccination.


Vacciner trukket tilbage

Det omfattende amerikanske vaccinationsprogram indebærer, at et amerikansk skolebarn typisk får 33 vacciner inden skolestart. Mange steder er et fuldtegnet vaccinationskort nødvendigt for overhovedet at blive optaget på skole eller i dagpasning. Spørgsmålet er, om nogle børn simpelthen bliver skudt i sænk af de vacciner, som skulle beskytte dem.

Den 27. oktober forlangte formanden for den 45 mand store høringskomité i kongressen 60 vacciner trukket tilbage, fordi de blandt andet indeholdt kviksølv, aluminium og formaldehyd.

Nogle af vaccinerne anvendes også herhjemme, men dertil siger Anne-Marie Plesner fra Sundhedsstyrelsen:
“Der findes ikke kviksølv i danske børnevacciner. Det er korrekt, at der findes aluminium og formaldehyd i nogle vacciner, men kun i spormængder, altså i minimale mængder, og disse stoffer findes også i vores miljø og fødevarer.”
Høringerne i USA har afsløret en uhellig alliance mellem medicinalindustrien og de læger, som er med til at godkende vaccinerne.

Eksempelvis har en læge, dr. Paul Offitt, fortalt, at han foruden at have sæde i en af de komiteer, som godkender vacciner, også modtager store beløb fra et medicinalfirma for at udvikle et rotavirus, han selv har patent på. Derudover underviser han amerikanske læger i vacciner med det udgangspunkt, at vacciner er ufarlige.

De amerikanske sundhedsmyndigheder afviser, at vaccinerne er årsagen til den store stigning i autisme, men er samtidig ude af stand til at forklare stigningen.

Herhjemme vurderer Bent Vandborg Sørensen, at man må regne med at skulle lede efter flere årsager.

“Jeg tror, en af årsagerne er større viden, idet flere så vil få diagnosen, men det forklarer langt fra hele stigningen. Dertil kommer samfundsmæssige og miljømæssige forandringer, og her er der efterhånden noget, der tyder på, at vaccinerne kan være en del af forklaringen.”

Bent Vandborg Sørensen peger på, at udviklingen vil stille store behandlingsmæssige og uddannelsesmæssige krav.

“Som det ser ud i dag, er vi slet ikke klædt på til at løfte denne opgave herhjemme.”

De californiske sundhedsmyndigheder har beregnet, at udgiften for staten på et autistisk barn er to millioner dollars. Det svarer til 16 millioner kroner. Hertil kommer de kolossale menneskelige og økonomiske omkostninger for de berørte familier.


AUTISME
Det autistiske spektrum rummer:

- Tidlig infantil autisme
- Atypisk autisme
- Retts syndrom
- Anden disintegrativ forstyrrelse i barndommen
- Hyperaktivitetsforstyrrelse med mental retardering og bevægelsesstereotypier
- Aspergers syndrom
- Andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser
- Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret (PDDNOS)