Seks dødsfald efter vaccination mod gul feber

Refereret af Mette Münchow


I juli 2001 beskrev The Lancet 6 dødsfald indenfor få dage efter vaccination mod Gul feber.

Igennem årene er millioner af rejsende til Afrika og Sydamerika rutinemæssigt blevet vaccineret mod gul feber med en vaccine fremstillet på svækket gul feber-virus. Vaccinen opfattes ellers som at være en af dem med færrest bivirkninger. Alligevel døde en 5-årig pige og en 22-årig kvinde i Brasilien, 3 ældre mennesker i USA og en 56-årig mand i Australien få dage efter at være blevet vaccineret mod gul feber. Yderligere en mand i USA var i livsfare. Gul feber er en meget frygtet virus, da den dræber halvdelen af dem som smittes, og videnskabsmænd i hele verden maner derfor til fortsat vaccination trods dødsfaldene, men opfordrer samtidig til ny forskning der skal kunne afsløre hvorfor nogle kan få en så alvorlig reaktion på vaccinen. De brasilianske videnskabsmænd, som efterforskede reaktionen på de brasilianske ofre, opfordrede til at man midlertidigt stoppede al rutinemæssig vaccination mod gul feber og udelukkende gav den til folk, som skulle til områder hvor man vidste der var gul feber. De amerikanske efterforskere sagde, at man udelukkende burde vaccinere dem som helt sikkert skulle til områder med gul feber, og hovedsageligt ældre rejsende. To forskellige rapporter i The Lancet, på henholdsvis de brasilianske og de amerikanske ofre, og en undersøgelse på det australske offer, konkluderer vaccinen som værende dødsårsag. Ofrene havde alle sammen symptomer på gul feber som feber, muskelsmerter og hovedpine. De ældre amerikanere udviklede hurtigt generel organsvækkelse, som påvirkede lever, nyrer, lunger og centralnervesystemet.

Det brasilianske hold, ledet af Pedro da Costa Vasconcelos fra ”The World Health Organisation Collaborating Centre for Reference and Research on Arbovirus” fortalte at den 5-årige pige og den 22-årige kvinde led af feber, som udviklede sig til gulsot (nedsat leverfunktion, red.), nyresvigt, lavt blodtryk og chok. De døde 5 dage efter de første symptomer viste sig. Forskerne sagde, at de ikke kunne udelukke, at andre infektioner havde medvirket til udvikling af sygdom og død. Taget i betragtning, at omkring 2 mio. mennesker har modtaget gul feber-vaccine fra det samme batch, må ”idiosynkratiske værtsfaktorer” have gjort udslaget.

”Disse alvorlige og hidtil ukendte komplikationer ved gul feber-vaccinen er ekstremt sjælden, men det er nødvendigt at undersøge vaccinens sikkerhed” skrev forskerne.
De 4 berørte amerikanere, hvoraf den ene overlevede, blev alle vaccineret fordi de planlagde at rejse i områder de mente var gul feberområder. Den mand der overlevede var det forkert at vaccinere mod gul feber, da han skulle til Nepal og Thailand, som ikke er gul feberområder. Michael Martin og hans kolleger fra ”The National Center for Infectious Diseases” i Atlanta, Georgia, sagde, at det var muligt at alder var en faktor for dødsfaldene, da de amerikanske ofre var i alderen 63 til 79 år, men dem der døde i Brasilien og Australien var betydeligt yngre, hvilket viser at alder ikke i sig selv var en faktor.

Sagerne rapporteret i The Lancet ”sammen med stigningen i brugen af massevaccination i kølvandet på den stigende gul feberaktivitet, understreger vigtigheden i yderligere undersøgelser af vaccinens sikkerhed”, udtalte forskerne fra USA.
Australieren som døde, havde ikke været ude af New South Wales, Australien, i de sidste 12 måneder før han blev syg, men han døde af gul feber efter at være blevet vaccineret mod gul feber, udtalte Raymond Chan fra The South Wales Area Pathologi Service i Australien.


Kilde:
Guardian Unlimited, ”Six die after yellow fever jabs” Sarah Boseley, sundhedsredaktør, Guardian, d. 13. juli 2001