Kan MFR-vaccinen give mennesker Kogalskab?

Af Mette Münchow


Den 20. august 2001, bar de danske nyhedsudsendelser i radio og TV stærkt præg af en kommentar i Ugeskrift for Læger, skrevet af Viggo R. Kragh Jørgensen, praktiserende læge i Thyborøn og Palle Rosted, Overlæge, Weston Park Hospital, Sheffield Universitet. Dagens første udmeldinger lød på, at de to læger havde fået mistanke om, at MFR-vaccinen kunne indeholde BSE, som kan smitte mennesker med den meget frygtede Creutzfeldt-Jakobs sygdom, og at man derfor burde afvente en redegørelse fra de danske sundhedsmyndigheder, før man fortsatte med at MFR-vaccinere.

Efter få timer, lød beskeden fra lægemiddelstyrelsen, at de danske MFR-vacciner er sikre, og at man opfordredes til at fortsætte med at MFR-vaccinere. Baggrunden for pressens store interesse, var en kommentar i Ugeskrift for læger, 20. august 2001 “Human albumin, en mulig smittevej for prionsygdom”, hvor lægerne Kragh Jørgensen og Rosted, redegør for risikoen for overførsel af BSE via plasmaprodukter, som bruges i medicinalindustrien til at fremstille medicin og vacciner, deriblandt MFR-vaccinen.

Human albumin produceres ved at tage plasmaen (blod uden røde blodlegemer) fra 6.000-100.000 donorer og blande det sammen til en stor pool. Hver donor er testet for HIV, hepatitis-B og hepatitis-C. Under fremstillingen af plasmapoolen, udføres forskellige behandlinger for at dræbe vira i poolen. Denne behandling kan dog ikke dræbe BSE. Det specielle ved BSE er, at det er et atypisk protein, en såkaldt prion. En prion har ikke de samme begrænsninger som et protein. Normale proteiner smitter ikke, og denatureres (destrueres) forholdsvist nemt med f.eks. varme eller syre. En prion kan opformere sig selv, og derved sprede smitte, og BSE er uhyre smitsomt. Der kendes ikke mange prionsygdomme, men det er dog set op igennem tiden hos blandt andet får og hos kannibaler, hvor forekomsten af prionsygdom ophørte, da kannibalismen ophørte. En anden uhyggelig egenskab ved BSE er, at det kan være vanskelligt at undgå at videreføre det, da mennesker som dyr kan være smittet meget længe (årevis) før der viser sig symptomer.

Lægerne Kragh Jørgensen og Rosteds formål med artiklen var at få Sundhedsstyrelsen til at komme med en klar udmelding om den potentielle risiko samt om hvilke konsekvenser der skal drages. I samme kommentar den 20. august 2001, svarer Eva Sandberg, cand.pharm. fra Lægemiddelstyrelsen på opfordringen fra Kragh Jørgensen og Rosted. Hun beskriver, at Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og CPMP (EU’s registreringsnævn for lægemidler) løbende overvåger situationen omkring risikoen for overførsel af BSE via blod og blodprodukter. De foranstaltninger der er i Danmark, er at hele poolen (batchen) destrueres hvis en af donorerne får påvist eller mistænkes for at have Creutzfeldt-Jakobs sygdom (vCJD). Eva Sandberg vurderer det som usandsynligt, at vCJD kan smitte gennem blodprodukter, men tilkendegiver at der mangler konkret viden om evt. overførsel såvel eksperimentelt som epidemiologisk. På trods af, at risikoen udelukkende vurderes til at være teoretisk, har man af sikkerhedshensyn valgt førnævnte sikkerhedsprocedurer, hvor man destruerer hele batches ved mindste mistanke om vCJD hos donorer. Ligeledes må der slet ikke anvendes plasma fra lande med flere tilfælde af vCJD. Lægemiddelstyrelsen opfordrer i sin besvarelse producenterne til at finde alternativer til albumin.

I telefonsamtaler den 24. august 2001 med både Eva Sandberg og Doris Stenver, overlæge i lægemiddelstyrelsen, fortæller de, at humant albumin ikke bare lige erstattes. Det umiddelbart ønskværdige ville være, at der slet ikke indgik biologisk materiale i vaccinerne, men udelukkende syntetisk materiale. Det ville dog kunne medføre nye, helt ukendte bivirkninger, da kroppen muligvis ville opleve det syntetiske materiale som fremmedlegemer på en anden måde end biologisk materiale. Man kan desuden forestille sig, at et syntetisk materiale ville kunne inaktivere vaccinen, således at man slet ikke opnår en beskyttelse mod sygdommene. Doris Stenver fortæller det af etiske årsager er forkert, at lave store afprøvninger af vaccinerne på børn, og at det nærmest umuliggør en ændring af den nuværende vaccine. European Journal of Pediatrics (børnelæger) har anbefalet at man ophører med at bruge humant albumin i vacciner. Denne melding opfatter Vaccinationsforum som en anerkendelse af, at der er en risiko.

Allerede dagen efter var pressens interesse om emnet kraftigt nedtonet, men Nyhedsbrevet vil følge op på udviklingen på området, ikke mindst gennem den engelske presse, som researcher noget mere kritisk på myndighedernes udmeldinger.


Kilder:
- Viggo R. Kragh Jørgensen og Palle Rosted: “Human albumin, en mulig smittevej for prionsygdom” kommentar bragt i Ugeskrift for Læger d. 20./8. 2001

- Eva Sandberg, Lægemiddelstyrelsen, svar på ovenstående kommentar i Ugeskrift for Læger d. 20.8.2001

- Mette Münchows telefonsamtaler med Eva Sandberg og Doris Stenver, Lægemiddelstyrelsen d. 24.8.2001

- Div. TV og radioprogrammer d. 20.8.2001, DR og Radio Midt&Vest

- Sundhedsstyrelsen/Lægemiddelstyrelsen, Pressemeddelelse, d. 20.8.2001


Kragh Jørgensen og Rosteds kilder:
- Gerstoft J. Human smitte med bovin spongiform encefalopati prioner. Ugeskr Læger 2000; 162: 4515-7

- Collinge J. Variant Creutzfeldt-Jakob disease. Lancet 1999; 354: 317-23

- Frosh A. Prions and ENT surgeon. J Laryngol Otol 1999; 113: 1064-7

- Bagot d’arc M. The otolaryngologist and Creutzfeldt-Jakob disease. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 1998; 119: 7-12

- Brown P, Rohwer RG, Dunstan BC, MacAulay C, Gajdusek DC, Drohan WN. The distribution of infectivity in blood components and plasma derivatives in experimental models of transmissible spongiform encephalopathy.

- Transfusion 1998; 38: 810-6

- Vamvakas EC. Risk of transmission of Creutzfeldt-Jakob disease by transfusion of blood, plasma and plasmaderivatives. J Clin Apheresis 1999; 14: 135-43.

- Brown P, Cervenakova L, Diringer H. Blood infectivity and the prospects for a diagnostic screening test in Creutzfeldt-Jakobs Disease. J Lab Clin Med 2001; 137: 5-13

- Houston F, Foster JD, Chong A, Hunter N, Bostock CJ. Lancet 2000; 356: 999-1000.

- Creange A, Gray F, Cesaro P, Adle-Biassette H, Duvoux C, Cherqui D et al. Creutzfeldt-Jakob disease after liver transplantation. Ann Neurol 1995; 38: 269-72

- Patry D, Curry B, Eaton D, Mastrianni JA, Hogan DB. Creutzfeldt-Jakob disease after blood product transfusion from a donor with CJD. Neurology 1998; 50: 1872-3

- Foster PR. Assessment of the potential of plasma fractionation processes to remove causative agents of transmissible spongiform encephalopathy. Transfus Med 1999; 9:3-14

- Hansen NJD. Human spongiform encephalopathies. Diseases caused by prions. Ugeskr Læger 1996; 158: 4066-72

- Indlægsseddel. M-M-R. Pasteur Mèrieux MSD Batch No: HL54420 (MFR-Vaccine)

- Matsunga T, Akimoto K. Vaccines not containing human albumin and vaccines to avoid the risk of Creutzfeldt-Jakobs disease. Eur J Pediatr 2000; 159: 222

- Variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD). [editorial] Precautionary measures against the risk of transmission of the agent of vCJS by blood transfusion. Wkly Epidemiol Rec 2000; 75: 377-9.


Eva Sandbergs kilder:
- CPMP position Statement on New Variant CJD and plasma-derived Medicinal Products. CPMP/201/98. London, 1998

- EMEA Expert Workshop on Human TSEs and Plasma-derived Medicinal Products 15-16 May 2000, EMEA/CPMP/BWP/1244/00/Adopted, London, 2000.

- EMEA Expert Meeting on Human TSEs and Medicinal Products Derived from Human Blood and plasma 1.December 2000. EMEA/CPMP/450/01. London, 2001.