Hvad frygter Seruminstituttet?

Af Lisbeth L. Johansen


Der har i en vuggestue i Frederikssund været to tilfælde af mæslinger. Det får Tove Rønne, overlæge ved Statens Serum Institut til at udtrykke bekymring over (Berlingske Tidende 23. november), at smittekæder holder farlige børnesygdomme kunstigt i live og derfor vil der i løbet af en årrække komme en epidemi. Men smittekæden oplyser, at der ikke er mæslinger i kæden nu og hvor kommer mæslingerne så fra?

Måske har Tove Rønne svaret. I en artikel i Ugeskrift fra Læger, 13. juli 1992, side 2008-2013, belyser hun og Hans Trier MFR-vaccinens egenskaber til at give immunitet. Heraf fremgår det, at immuniteten efter vaccine er faldende over en årrække - kaldet sekundært vaccinesvigt.

I ovennævnte artikel henvises blandt andet til en undersøgelse af immuniteten hos en isoleret befolkning i Grønland, hvor udsættelse for naturlig virus er sjælden, hvor der 16 år efter vaccination hos 30 procent af de vaccinerede ingen antistof kunne påvises. Det bemærkelsesværdige i artiklen er, at i ikke-isolerede områder forekommer der subklinisk infektion hos de vaccinerede, altså cirkulation af naturlige virus blandt de vaccinerede, hvilket har den fordel, at de vaccineredes immunitet forbedres.

Udover svind i immuniteten forventes det, at omkring 10 procent af de vaccinerede ingen immunitet opnår - kaldet primært vaccinesvigt. Det er begrundelse for den nuværende to dosis program med revaccination i 12-årsalderen.
Problemstillingen med den opnåede immunitet efter vaccination tages alvorligt af Tove Rønne og Hans Trier.

For det første mener de, at det kan vise sig vanskeligt at opnå målet med vaccinen, at udrydde de tre sygdomme.

For det andet vil de nøje følge blandt andet svenske og finske undersøgelser, der skal hjælpe med at træffe beslutning om antallet af vaccinedoser og det mest hensigtsmæssige interval mellem disse. For sekundært vaccinesvigt og manglende subklinisk infektion kan betyde, at der opstår sygdomsudbrud, som i højere grad end før vaccinen blev indført, kan ramme personer i voksenalderen. Altså at vaccinen rykker de tre sygdomme væk fra den alder, hvor mennesket bedst bekæmper dem.

Så helt præcist, hvad det er Tove Rønne frygter ved en mæslinge-epidemi, er vel, at det kan vise sig, at vaccinen ikke er effektiv nok.

Vil Tove Rønne kunne beskylde en smittekæde for at være ansvarlig for at holde sygdommene kunstigt i live, når undersøgelser viser, at naturlige virus cirkulerer blandt vaccinerede personer?

Tilbage i 1980´erne blev MFR-vaccinen anbefalet af Sundhedsstyrelsen til at indgå i det danske vaccinationsprogram, beslutningen blev vedtaget administrativt.

Når det fem år senere i en artikel fremgår, at påstanden om, at MFR-vaccinen er sikker og effektiv, er en sandhed med modifikationer, har Tove Rønne, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen så ikke et selvfølgeligt ansvar overfor politikerne og befolkningen om at føre en mere lødig debat end eksemplet fra Frederikssund? Det burde endda kunne lade sig gøre uden yderligere forskningskroner.

Jeg vil foreslå Tove Rønne at respektere, at det danske vaccinationsprogram er frivilligt.

Hvor kom mæslingerne i Frederikssund fra?

Hvad med de tilfælde, hvor børnene får et klinisk forløb af mæslinger efter MFR-vaccination?


Kilde: Berlingske Tidende den 30.11.2000