øget modtagelighed over for mæslinger

Resumé af videnskabelig artikel - Australian Doctor, 3/12/99 bragt i The Informed Parent 2/2000. Menings-oversat fra engelsk af Judith Frennung.


USA
I følge en amerikansk gruppe forskere, betyder årtier med vækst i immuniseringen af befolk-ningen over for mæslinger måske, at ikke-vacci-nerede småbørn i stigende grad bliver sårbare, når det gælder denne sygdom.

Forskergruppen skriver i lægetidsskriftet Pediatrics, at kvinder født efter 1963 (som var det år, hvor vaccination imod mæslinger blev udbredt i USA), og som følgelig er blevet vaccinerede som unge, videregiver langt færre immunstoffer til deres egne børn end kvinder, der er naturligt immune som følge af mæslingeinfektion.

I den retrospektiv stikprøveundersøgelse af en fødselsårgang, hvor forskerne nøje registrerede moderens eget fødselsår, indgik 128 ikke-vaccinerede småbørn på 15 måneder (som var aldersgrænsen for mæslingevaccination i USA på det givne tidspunkt), der i Texas og New Jersey i tidsrummet november 1990 til juli 1992 havde været udsat for smitte i forbindelse med mæslingeepidemi.