Multihandicappet af vaccination

Af Anne Marie Buthler


Overlæge Peter Uldall og en lokal nordjydsk praktiserende læge Vang Andersen har ført sig frem med udtalelser til pressen om, at der overhovedet ikke er bivirkninger i forbindelse med vaccinationer. Det er direkte forkert.

Min datter Tina er født i marts 1969. En sund og rask pige med helt normal udvikling. Hun fik en vaccination (Tripplevaccine (DTP)) i juli samme år. Knapt 1 døgn efter fik hun sit første krampeanfald og blev indlagt på børneafdelingen. Tina er kun vaccineret en gang. Den første læge vi kom i kontakt med der sagde, at det nok var en typisk vaccinationskrampe! Alle andre læger benægtede dette. Det undrede vi os selvfølgelig en del over. Vi skrev til Sundhedsstyrelsen for at få en ordentlig forklaring på en evt. sammenhæng.

Sundhedsstyrelsen bad om alle relevante papirer og overlod til Retslægerådet at undersøge sagen. Ca. 1 år efter fik vi det svar, at Tinas sygdom måtte være en direkte bivirkning af vaccinationen. Dengang var der ikke nogen lov om erstatning efter vaccinationsskader. Denne lov var først klar i 1972. Tina blev tildelt erstatning efter denne. Tinas udvikling gik langsomt i stå. Trods medicin har hun haft daglige krampeanfald lige siden. Hun har aldrig fået noget sprog, hun er ikke renlig og hun kan ikke spise selv. Hun skal have hjælp til alting. Hun er nu multihandicappet.

Tina har boet hjemme og vi havde planlagt, at hun skulle flytte, når hun var omkring 20 år, men der blev ikke nogen plads før hun var 25 år! Hun blev tilbudt et ophold på en ungdomshøjskole. Opholdet på dette sted var tidsbegrænset til 5 år. Hun er netop nu flyttet til et blivende sted ca. 4 km fra, hvor vi bor. Tina er blevet dårligere og dårligere, som årene er gået. Alle de mange krampeanfald har skadet hendes hjerne meget, så der er mange ting, der går i glemmebogen. Hun er meget træt og har et stort søvnbehov. Hun kan dog heldigvis stadig kende os og har glæde af at være sammen med sin familie.