211.046 kr. i erstatning for vaccineskade

I Nyhedsbrev nr. 3. for september måned beskrev vi en sag, som Vaccinationsforum har været involveret i, hvor en 12-årig dreng havde fået tilkendt erstatning efter at være blevet invalid pga. en kighostevaccination. Drengen er 100 % invalid, men Arbejdsskadestyrelsen mener, at invaliditeten for 50 % vedkommende skyldes kighostevaccinen. De resterende 50 % bunder i en vanskelig fødsel. Henrik Bonde lider i dag af spasticitet i middelsvær grad, epilepsi og infantil autisme. Herudover har han indlæringsvanskeligheder og er generelt udviklingshæmmet.