To lægers og en mors mening om vaccination

To læger udtaler sig om vaccinationer i Femina, den ene som tilhænger, den anden som kritiker. Overlæge Carsten Heilmann er speciallæge i børnesygdomme på Rigshospitalet og er tillige med i Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg. Han er bekymret for, at den lave tilslutning til MFR-vaccinationsprogrammet vil føre til, at vi om få år får mæslingeepidemier. "Ifølge et forsigtigt skøn, der tager højde for de gode levevilkår i Danmark, døde der førhen et barn for hver titusinde smittede. Et barn ud af ca. fem tusinde fik således hjernebetændelse".

Om røde hunde siger Carsten Heilmann, at der før vaccinationens indførelse årligt blev foretaget ca. 100 aborter, fordi moderen blev smittet med røde hunde. På spørgsmålet om vaccinens bivirkninger og skader svarer Carsten Heilmann, at ingen vaccine er 100 procent bivirkningsfri.

Han "væver lidt frem og tilbage" om, at man, efter hans mening, opfanger bivirkningerne pga. lægernes indberetningepligt, og det er så spørgsmålet, om "systemet fungerer". Han får dog også sagt, at "det er da sikkert ikke er alt, der indrapporteres". Herefter taler han meget om, at mange lidelser opstår indenfor samme tidsrum, som børn bliver vaccineret og det derfor kan være et tilfældigt sammenfald.

Han mener, at problemet ligger i at bevise, at det ikke er vaccinen, der er skyld i lidelsen. Selvom der kan være en teoretisk mulighed for at børn skulle kunne få autisme, så er der forskningsmæssigt "ikke fundet reelle tegn på, at det passer". Men "det er bare svært at modbevise", siger han.

Modargumentet for vaccination kommer også fra en læge, der ikke selv lader sine børn vaccinere. Majbritt Almer har sat sig grundigt ind i emnet. Hendes viden er udelukkende baseret på videnskabelige artikler der, efterhånden som hun gravede dybere i emnet, gjorde hende mere og mere skeptisk. Hun mener ikke, at vaccinationernes virkninger, bivirkninger og skadesvirkninger er tilstrækkeligt undersøgte og dokumenterede.

Hvad angår virkningerne nævner Majbritt Almer, at indførelse af vaccinationerne er kommet i en periode, hvor antallet af sygdomstilfælde og dødsfald på grund af de pågældende sygdomme i forvejen var nedadgående. "Hvis man ser på dødsstatistikken over børnesygdommene, er der ikke sket noget knæk på kurven, siden man indførte MFR-vaccinen i 1987."

Om risikoen for stivkrampe nævner Majbritt Almer, at selvom en undersøgelse fra Statens Serum Institut har vist, at 50 procent af den voksne befolkning ikke er beskyttet mod stivkrampe, så sker der kun ét dødsfald hvert andet år i Danmark, som følge af stivkrampe.

Majbritt Almer påpeger, at nogle forskere er inde på, at infektioner ligefrem kan virke hæmmende på udvikling af allergi. Hun nævner også en engelsk undersøgelse, der tyder på, at aluminium tilsat vaccinen kan give allergi. Men hun mener også, at andre bivirkninger og skader ikke bliver erkendt, bl.a. fordi de bliver forvekslet med anden sygdom. Hun nævner eksempelvis, at to børn døde sidste år indenfor første døgn efter deres kighostevaccination. Dødsfaldet blev forklaret som "vuggedød".

Majbritt Almer har søgt aktindsigt i hvor mange børn Di-Te-Ki-Pol vaccinen er blevet prøvet på og hvilke bivirkninger den har haft, men dette er hun som læge blevet nægtet. Hun siger: "Man skulle da ellers tro, at resultaterne af de forudgående forsøg var så overbevisende, at man ville være ivrig for at fremlægge dem".

En mor til syv børn er også interviewet. Inger Liboriussen er kontaktperson for "smittekæden" på Sjælland og har selv ladet sine børn smitte med mæslinger for få år siden.

Hun begyndte at læse udenlandsk litteratur om emnet og har herefter trappet ned i vaccinationer – som hun siger: "Man kan alligevel ikke vaccinere sig fra alting".

Inger Liboriussen er ikke fanatisk modstander af vaccination og har i enkelte tilfælde valgt at vaccinere, men hun vil vurdere fra situation til situation. "Nogle af vore venner har en en pige, der udviklede sukkersyge efter børnevaccination. Vi fandt ud af, at der er et forældrepar i Tyskland, der har været ude for det samme og fået erstatning".

"Jeg mener, at der allerede foreligger et stort, objektivt materiale, der taler for, at vaccinationer kan være skadelige og bør bruges med langt større omtanke, end de bliver i dag. Derfor er det utroligt arrogant og intolerant, når læger nærmest forfølger forældre, der tillader sig at sætte spørgsmålstegn ved det gældende vaccinationsprogram".


Kilde:

Femina nr. 9/99.