TETANUSVACCINE SSI

TETANUSVACCINE SSI
Injektionsvæske
Deklaration


En dosis (1 ml) indeholder:
Tetanustoksoid sv.t. Tetanustoksoid sv.t. ³ 40 IE
Aluminiumoxidhydrat sv.t. aluminium 1 mg
Natriumhydroxid ad pH7 q.s.
Natriumchlorid 7 mg
Formaldehyd £ 50 mikrog.
Vand til injektionsvæsker ad 1 ml

Vaccinen indeholder renset tetanustoksoid adsorberet til aluminiumoxidhydrat. Vaccinen er ikke konserveret. Vaccinen skal efter grundig omrystning fremstå som en hvid suspension.Registreringsindehaver og fremstiller
Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S


Indikationer
Vaccination mod stivkrampe.


Kontraindikationer

Tidligere alvorlig bivirkning ved tetanusvaccination. Overfølsomhedsreaktion i forbindelse med indgift af vaccinen eller enkelte af dens komponenter. Allergi overfor formaldehyd.


Forsigtighedsregler vedrørende brugen

Adækvate behandlingsfaciliteter inkl. Adrenalin bør være tilgængelige til øjeblikkelig anvendelse, såfremt en anafylaktisk reaktion skulle forekomme. Vaccination bør udskydes i tilfælde af akut febril sygdom.


Graviditet og amning

Vaccination af gravide, der ikke har været eksponeret, bør i almindelighed udskydes. Vaccinen kan do administreres under graviditet og amning.
Vaccination kan medføre udskillelse af antistoffer i modermælken, især IgM og IgA. Disse absorberes ikke og har ingen indflydelse på barnet.


Interaktioner

Kan indgives samtidigt med andre vacciner. En efterfølgende vaccination bør dog tidligst gives efter 1 uge.


Dosering

Vaccinen administreres dybt subkutant eller intramuskulært.
Primær vaccinationsserie: Der gives 2 injektioner á 1 ml med 4 ugers mellemrum og 1 injektion á 1 ml 1 år senere.
Der gives 2 injektioner á 1 ml med 4 ugers mellemrum og 1 injektion á 1 ml 1 år senere.
Ved revaccination gives kun en injektion af 1 ml, også selv om der er givet tetanus immunglobulin.
Gives der samtidigt med en af vaccinationerne i den primære vaccinatiosserie tetanus immunglobulin, skal der gives en ekstra vaccination en måned efter, at der er givet immunglobulin.


Administration

Vaccinen omrystes kraftigt før brug. Der anvendes samme vaccine til børn og voksne.


Bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet er almindeligt forekommende bivirkninger ved vaccination. Almenreaktioner i form af hovedpine, utilpashed og feber kan ses. Reaktionsvarigheden er som regel kun et døgn og er ufarlig. Patienten bør dog holde sig i ro. Tetanustoksoid kan i sjældne tilfælde give anledning til senallergiske reaktioner (f.eks. urticaria arthritis, lymfadenitis omrking 8. Dag). Disse reaktioner er sjældent behandlingskrævende og medfører ikke blivende følger. Anafylaksi ses yderst sjældent.


Opbevaring og holdbarhed

Vaccinen skal opbevares koldt (+2° - +8°C) men frostfrit. Vaccine som har været frossen må ikke anvendes . Vaccinen er holdbar til den på etiketten anførte dato.


Rev. 08-97