Følgevirkninger efter MFR-vaccinen

Helle og Preben Paulsen.


Kewin er vort andet barn, og er født 14 dage for tidligt, med en vægt på 2870 gram.

Bortset fra en lidt træg start, fungerede Kewin fint nok.

Vi ventede med at vaccinere Kewin med MFR på grund af, at vi ønskede at han skulle have lidt mere modstandskraft, og vi mente ikke at han skulle have 6 vacciner (MFR + Di-Te-Pol) på én gang.


Vaccinen og symptomerne


Kewin bliver vaccineret med MFR d. 21.04.93, han er da 22 mdr gammel.

På 10. dagen efter MFR vaccinen, får han høj feber og mæslinger.

Kewin er meget sløv og fraværende, hvorfor vagtlægen kontaktes.

Lægen konstaterer lungebetændelse og Kewin bliver sat i penicillin behandling.

Ingen forklaring eller kommentar til mæslingeudslættet.

Kewin er meget syg i den efterfølgende uge, hvor han er på penicillinkur.

Egen læge kontaktes efter en uge, penicillinkuren virker tilsyneladende ikke, da Kewins tilstand endnu ikke er forbedret.

Lægen konstaterer at Kewin stadig har en kraftig lungebetændelse, som bliver verificeret ved røntgenundersøgelse, hvorfor han bliver sat på yderliger skrap penicillinkur i 10 dage. Herefter går det fremad igen.


Hvad sker der herefter


Nu begynder de månedlige tilbagevendende tilfælde med bronkitis og feber, der kræver medicin såsom Salbuvent mixtur, astmamedicin og penicillin.

Egen læge henviser til speciallæge, og her får Kewin konstateret astmatisk bronkitis, som senere hen har udviklet sig til astma.

Vi har fået oplyst, at Kewins astma ikke skyldes MFR vaccinen, men kommer fra følgevirkningerne efter MFR vaccinen???


I dag

Kewin behandles med Spirocort, Serevent og Ventoline, som daglig medicin.

Han trives bedst om sommeren med mange solskinsdage og har resten af året mange dage,hvor han ikke har det så godt.

Vi forsøger hele tiden at tilpasse medicinen korrekt til ham.


Arbejdskadestyrelsen


Vi forsøgte i foråret 1998 at anmelde Kewins sag som vaccineskade, men opgav det igen, da vores læge oplyste os om at Kewin havde haft bronkitis én gang i januar 1992 og én gang i september 1992.

Han mente ikke vi kunne opnå noget på grundlag af dette.

Da vi i forbindelse med anmeldelse til arbejdsskadestyrelsen, skulle bruge en udskrift af Kewins vaccinationsstatus, beder vi egen læge om dette.

Det viser sig, at Kewin er registreret til at have modtaget HIB vaccine samme dag som MFR.

Vi kontakter straks egen læge, og meddeler, at Kewin os bekendt ikke har fået denne vaccine, hvorpå lægen svarer, jamen så sletter vi den bare!!!

Vi er idag stadig i den situation, at vi ikke ved om vores barn har modtaget HIB vaccine. Til trods for at vi aldrig har bedt om denne vaccine og netop havde fravalgt denne.