Er der en sammenhæng mellem vaccinationer og epilepsi?

Af Tina Junge


Fire forældrepar fra Vestfyn fik gennem en lokal epilepsigruppe tilfældigt kendskab til hinandens børns sygdomsforløb. De erfarede, at alle fire børn havde udviklet epilepsi umiddelbart efter vaccination. Der havde været normale graviditetsforløb, fødsler og normal udvikling.

Forældrene har siden undret sig over, at ingen af de efterhånden mange læger, som deres børn har konsulteret, har tænkt den tanke, at årsagen til epilepsien kunne skyldes vaccination. De opsøgte selv lægefagligt information og fandt ud af, at der i Arbejdsskadestyrelsen er anerkendte sager, hvor epilepsi er opstået som følge af vaccination.

Gruppen udarbejdede et debatoplæg, som blev tilsendt diverse instanser som Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Bivirkningsnævnet og Statens Serum Institut. Formålet var bl.a. at få læger og autoriteter til at informere uddybende om bivirkninger inden vaccination og at udvise større forsigtighed med en fortsættelse af vaccination i de tilfælde, hvor der var konstateret epilepsi. Tre af de fire børn har i Lægemiddelstyrelsen fået godkendt, at der kan være en sammenhæng mellem vaccination og epilepsi.

Vi bringer et referat af reaktionen på debatindlægget. De fire beretninger har været bragt i Vaccinationsforums Nyhedsbrev nr. 1, 1999.


Kilde:
Epilepsibladet, oktober 1999.