Eksperters mening om astma/allergi og vaccination

Refereret af Tina Junge


Eksperterne er enige om, at luftvejslidelser, astma og allergi er stigende. Overlæge Arne Høst fra børneafdelingen på Odense Universitetshospital oplyser, at der i dag er dobbelt så mange, astmatilfælde, som for 20 år siden. Professor Søren Pedersen fra Kolding Sygehus ser også flere børn, der lider af luftvejsinfektioner og astma-allergi. "Stigningen er markant. Over en 10-årig periode er antallet af børn med disse lidelser mere end fordoblet", siger Søren Pedersen, der ser helt små børn mellem 0-2 år med astma - en sygdom man normalt får i en senere alder.

Udenlandske undersøgelser viser en fordobling af børn med astma de sidste 10-20 år. "Vi antager, at det samme er tilfældet i Danmark. Vi har bare ingen tal", siger overlæge Susanne Halken, børneafdelingen, Sønderborg Sygehus. Der er dog dokumentation for, at nogle atopiske sygdomme (astma, høfeber, nældefeber og børneeksem) er i vækst, siger Arne Høst: "Af børn født i slutningen af 1960´erne havde 3 procent ved syvårsalderen atopisk dermatitis, altså børneeksem. Blandt børn født i slutningen af 1970´erne var hyppigheden steget til 12 procent.

Helt nye undersøgelser fra slutningen af 90´erne har vist, at forekomsten nu er over 15 procent". Om årsagen til astma siger Susanne Halken: "80 procent af alle astmatilfælde skyldes allergi. De sidste 20 procent ved vi ikke, hvad skyldes".

I forskellige artikler berøres det omfattende vaccinationsprogram, som de fleste børn udsættes for som en mulig årsag til astma og allergi. "Vi ved endnu ikke, hvad de forskellige vaccinationer gør ved kroppens immunsystem.

Der dør ikke så mange børn af de sygdomme, vi vaccinerer imod, men omvendt kan det være, at der dukker nogle nye op. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at vi finder ud af, hvilken pris vi betaler, når vi lader vores børn vaccinere", siger Søren Pedersen.

Arne Høst pointerer, "Det er vigtigt at fastslå, at vores viden på området er så mangelfuldt, at vi slet ikke kan gå ud og bevise noget. Vi skal passe på ikke at skræmme forældrene unødigt, så de undlader at vaccinere deres børn". Arne Høst hælder til et tættere indeklima som årsag.

Forskning om astma/allergi

Der forskes flere steder i landet for at finde årsag til udvikling og forebyggelse af astma og allergi.

Et forskningsprojekt kaldet COPSAC på Rigshospitalet vil undersøge arveligt disponerede børn fra 4 ugers alderen. Ved allergicentret på Odense Universitetshospital undersøges alle børn født i Odense Kommune fra 1. oktober 1998 og et år frem. Børnene vil blive fulgt gennem barndommen for at se, om passiv rygning, luftforurening og allergifremkaldende stoffer influerer. Fra Statens Seruminstitut arbejder man med "Mor-Barn-projekt", som alle gravide tilbydes at deltage i. Projektets leder Mads Melbye oplyser, at hovedformålet er at studere meget tidlige påvirkningers betydning for forekomsten af astma og allergi.


Kilde:
Allergi Bladet 5/97
Dagens Medicin Nr. 8. den 22.04.99