Defekt vaccine givet til børn

Refereret af Judith Frennung


Følgende er et referat fra en artikel med titlen: "Forældre forlanger at få navnene på børn, der har fået defekt vaccine", skrevet af Doug Payne (DP), Dublin.

DP skriver, at den irske sundhedsminister Brian Cowen har modtaget optegnelser, der viser, at der i årene 1968 til 1970 er blevet givet 253 doser fra et parti forgiftede vacciner til en række børn. Stort set ingen af forældrene er blevet informeret herom, selvom børnenes identitet begyndte at komme frem fra starten af 1997, hvor den medicinalvirksomhed, der havde fremstillet vaccinen, gjorde sundhedsministeriet opmærksom på forholdene omkring de aktuelle parti, der havde nummeret 3741.

Nu forlanger en gruppe forældre til psykisk handicappede børn at få navnene frigivet. Den irske sundhedsminister gjorde i løbet af feb. 99 overfor sundhedsministeriet rede for sine overvejelser omkring frigivelsen af navnene. Overvejelserne går på om navnene skal frigives og i givet fald da hvordan. Endvidere har sundhedsministeren forlangt, at alle de børn, der fik vaccinen, skal efterspores.

Sundhedsministeren udtalte ved samme lejlighed, at han er overbevist om, at der absolut ingen forbindelse er mellem forekomsten af hjerneskader og det parti vacciner, der bliver benyttet i dag. Sundhedsministeren er endvidere bekymret over Irlands højere sygelighed sammenlignet med det øvrige Europa. Sygdomme, der kunne have været undgået ved hjælp af vacciner.

Sundhedsministeren kæder manglende tilslutning til landets vaccineprogram sammen med den negative omtale af det forgiftede parti vacciner.

Den defekte vaccine var mod difteri, stivkrampe og kighoste. Kenneth Best fra Cork fik vaccinen i 1969, hvorefter han udviklede en irreversibel hjerneskade. Hans mor vandt i 1992 en Højesterets sag, da det viste sig, at vaccinen havde været otte gange stærkere end normalt.

Sundhedsminister Brian Cowen udtaler i slutningen af feb. 99, at ministeriet ikke ligger inde med informationer, der tyder på, at børn har lidt overlast som resultat af vaccination fra det parti, der havde nummeret 3741. Den vaccine, der blev brugt til kenneth best havde nummeret 69684.


Kilde:
BMJ´s internetside d. 06.03.99. "Parents demand names of children given faulty vaccine".