Aluminium i Di-Te-Ki-Pol vaccinen

Refereret af Tina Junge


For at give et godt antistofsvar er der tilsat aluminium i difteri-, tetanus-, og kighostekomponenterne, som bl.a. indgår i den Di-Te-Ki-Pol-vaccine, der gives børn i 3, 5 og 12 måneders alderen. Aluminium er således også en bestanddel i den Di-Te-vaccine, man får i 5-års alderen eller ved sårskade i skadestuen. På grund af aluminiumet kan en bivirkning hertil være, at man udvikler vaccinationsgranulomer. Vaccinationsgranulomer viser sig som kløen i de hudområder, hvor injektionerne er givet. Der kan tillige forekomme symptomer som pigmentdannelse, eksem, hudirritation og hårvækst på hudområdet, som i nogle tilfælde kan være af års varighed. Fordi symptomerne først kommer længe efter vaccinationen, mener man fra Seruminstituttet, at der er tale om underrapportering! Denne formodning støttes af en undersøgelse foretaget i to hudklinikker i perioden 1985-1990, hvor 32 havde vaccinationsgranulomer på grund af Di-Te-Pol vaccinen. Kun 26 børn med vaccinationsgranulomer pga. Di-Te-Pol vaccinen blev anmeldt i perioden fra 1983 til 1998. Der blev anmeldt 3 voksne med vaccinationsgranulomer efter tetanusvaccination (stivkrampe). I Göteborg-området er der rapporteret om flere tilfælde af kløende vaccinationsgranulomer. Her bruges Di-Te-Kik-vaccinen, der er identisk med vores Di-Te-Ki-Pol-vaccine.

Ifølge Seruminstituttet skulle problemet blive løst, hvis man ikke vaccineres lige under huden (subkutant), men i stedet længere ned i musklen (intramuskulært), og det er derfor, hvad de anbefaler de praktiserende læger. I øvrigt anbefaler de lægerne, at man nøje husker i hvilken side henholdsvis Di-Te-Ki-Pol vaccinen og Hib-vaccinen er givet. Mon det er for senere at kunne klarlægge evt. overfølsomhedsreaktioner overfor aluminium?

Kilde: EPI-Nyt uge 16, 1999.


Vaccinationsforum vil have aktindsigt


Vaccinationsforum fik den 14.01.98 afslag fra Lægemiddelstyrelsen på at få aktindsigt i den kliniske dokumentation for Di-Te-Ki-Pol-vaccinen. Vi søgte den 05.11.97 om at få indsigt i den undersøgelse, der omhandler bivirkningsprofilen og som er foretaget i Danmark. I denne undersøgelse er vaccinen afprøvet som den kombination børn i dag får vaccinen i. (Di-Te-Ki-Pol) sammen med Hib. Der er offentliggjort en undersøgelse, der blev foretaget i Sverige. Vi mener dog ikke, at denne undersøgelse er dækkende for evt. tegn på bivirkninger, idet børnene kun fik den nye vaccine i kombination med difteri- og stivkrampevaccinen. (Di-Te-Ki).

I et brev til Vaccinationsforum (14.01.98) begrunder Lægemiddelstyrelsen afslaget med følgende: "Statens Serum Institut har overfor Lægemiddelstyrelsen gjort opmærksom på, at Statens Serum Institut har påtaget sig en civilretslig forpligtelse til at hemmeligholde oplysninger modtaget om produktet, samt at en offentliggørelse heraf ville kunne medføre en krænkelse af samarbejdspartnerens interesser og eventuelt et erstatningsansvar for Statens Serum Institut" .

Vaccinationsforum klager over afgørelsen til Sundhedsministeriet (13.04.98), hvor vi gør opmærksom på, at det "ikke er fremstillingsmetoder, vaccinens indhold og lignende detaljer, vi er interesseret i at få indsigt i, men kun den kliniske afprøvning i Danmark og den del, der afprøves i kombination med de andre børnevacciner".

Sagen er nu strandet på ombudsmandens bord i Folketinget, hvortil vi den 12.10.98 klagede over afslaget fra Lægemiddelstyrelsen. Vi begrunder klagen med, at vi som en forening, der varetager forældres interesser har krav på at vide, hvorvidt den danske undersøgelse viser flere bivirkninger end den offentliggjorte undersøgelse fra Sverige.