Allergi og undertrykkelse

Af Randi Valsted, læge og klassisk homøopat


I min praksis behandler jeg et konstant stigende antal mennesker med allergiske reaktioner. Ligeledes oplever jeg, at det i dag er nødvendigt at behandle med andre homøopatiske midler end dem der førhen var brug for til børnene.

Det ses, at vaccinen og undertrykkende behandling ofte er udløsende faktorer og det er disse faktorer, jeg gerne vil gøre rede for. Når vi f.eks. får vores børnesygdomme, kan man tale om at kroppen "lukker døren op og byder gæsten indenfor" kroppen reagerer hensigtsmæssigt med feber og udslæt og derved får vi modnet vores immunforsvar. Ved allergi derimod kan man billedligt talt sige, at der er kommet noget fremmed indenfor vores dør og vi er hverken i stand til at gøre os venner med det eller smide det ud. Der foregår en indre kamp i os, hvor vi forsøger at reagere med hud og slimhinder i form af kronisk udslæt, eksem, diarré, rindende øjne og næse.

Hvis disse symptomer så undertrykkes f.eks. med binyrebarkhormon, kan det gå dybere til astma, depressioner mm. Undertrykkelsen kan også resultere i, at immunforsvaret tager fejl og begynder at producere antistoffer mod vores egne væv som f.eks. ved leddegigt.

En anden reaktionsmåde (anergi) kan være svær at se, fordi kroppen netop ikke har energi til at forsvare sig. Immunforsvaret er kollapset. Forsvaret blev udfordret over evne, satte alle reserver ind, men blev slået og måtte nedlægge våbnene og overgive sig. Et eksempel er høj feber inden for de første uger efter en vaccination. Herefter kan man risikere, at der ikke er mere modstandskraft - måske med alvorlige bivirkninger til følge.

Men vaccination er efter min mening tabubelagt, når der forskes for at finde årsager til den stigende forekomst af allergi. Jeg vil ellers tro, det er nærliggende at begynde her, da vaccinationen påfører barnet et fremmed, fjendtligt protein eller en del af et protein. Dette fremmede bliver nemlig ikke "tilbudt", som når der er bakterier og virus i luften - der har vi hud og slimhinder at skærme os med. Nej, den barriere bliver overtrådt, for det fjendtlige protein bliver ved vaccination ført direkte ind under huden.

De fleste af os er heldigvis i stand til at tilbagevise dette angreb og danne antistoffer, men andre gange udløser vaccinationen en allergisk reaktion.

Der er bivirkninger ved vaccination - også flere end man fra de vaccinationsanbefalende myndigheder vil være ved. Spørgsmålet er så, om de kan opvejes af fordele. Vi kan ikke være sikre på at opnå immunitet ved vaccination. Kighoste-epidemier forekommer alligevel hos vaccinerede. De uvaccinerede får skyld for at udgøre en risiko for de vaccinerede (er dette en indrømmelse af, at vaccinationen giver for dårlig immunitet)???

Da kighoste- og mæslingevaccinationer blev indført, var dødeligheden allerede næsten faldet til nuværende niveau i vores type samfund. Hvor er spedalskhed og pest? De hærger ikke i epidemier på trods af, at vi aldrig har vaccineret herfor.

Undertrykkelse er en faktor der gør os mere syge, end vi oprindelig var. Undertrykkelse sker når et symptom, en reaktion bliver slået ned. Ved brug af antibiotika får vi fjernet bakterien og reaktionen på den, men vi får ikke fjernet årsagen til, at vi er modtagelige for den bakterie. Ofte får vi da også tilbagevendende infektioner - eller symptomerne går efter undertrykkelse dybere og involverer vigtige organer, sindet og følelseslivet.

Undertrykkelse kan også være mange andre ting som vrede, sorg eller en glæde som ikke får lov at komme til udtryk og dermed gør os syge i længden. Noget så banalt som at hæmme sveden kan også resultere i allergiske reaktioner, hvis det er der vores følsomhed ligger. Heldigvis har vi mulighed for at arbejde med naturen og livsprocesserne. Det er her de homøopatiske midler kommer ind. Der er både virksomme ved kroniske og akutte tilstande, hvad enten tyngdepunktet er sygdom på det fysiske plan eller det mentale plan. De homøopatiske midler virker efter lighedsprincippet og er afprøvede på mennesker. De symptomer, som stoffer, bakterier eller virus kan fremkalde hos raske mennesker, kan i homøopatiske fortyndinger helbrede syge med lignende symptomer.


Kilde:

Simillimum nr. 2, 1999