Viera Scheibners bog kan nu købes hos Vaccinationsforum

Af Else Jensen


Bogens titel er: “Vaccination, 100 years of orthodox research shows, that vaccines represent a medical assault on the immunesystem” og den er skrevet af australieren Viera Scheibner.

Viera Scheibner er pensioneret forsker og har en doktorgrad indenfor naturvidenskab. Viera Scheibner siger selv, at målet med bogen er at informere professionelle, forældre og offentligheden om hvilke kort- og langtidsbivirkninger, der kan være ved vaccinerne.

Bogen gennemgår polio-, den gamle kighoste-, Hib. influenza-, koppe- samt hepatitis B- og MFR-vaccinen. Desuden indeholder den et afsnit om vuggedød og DPT-vaccinen, (der er den gamle triplevaccine mod difteri, kighoste og stivkrampevaccine), og der er en fin forklaring på, at vuggedød i nogle tilfælde kan skyldes “det uspecifikke stresssyndrom”, som ifølge Scheibner kan udløses af vaccination.

Det sidste afsnit i bogen beskæftiger sig med homøopati og vaccinereaktioner. Viera Scheibner konstaterer, at vaccinereaktioner ufrivilligt kommer til at bekræfte homøopatiens koncept.

Bogens stærke side er de mange litteraturhenvisninger. Forfatteren har været igennem enorme mængder af litteratur, og hun har i flere tilfælde været i stand til at kritisere den videnskabelige fremgangsmåde for at være uvidenskabelig. Der er fremdraget rigtig mange artikler, der belyser bivirkninger ved vacciner. Normalt bliver disse artikler hurtigt tiet ihjel eller går i glemmebogen, selvom mange - også de gamle - stadig er yderst relevante. Her er virkelig mange gode kilder at hente. Bogen er derfor en god opslagsbog. Det uheldige ved bogen er, at den visse steder kan virke uoverskuelig, men det er dog ikke værre, end at det hurtigt overvindes. Bogen er på engelsk, den er på 234 sider og koster 198 kr.

Den kan bestilles hos Vaccinationsforum på telefon 48 39 40 62.