Kighoste i 1996

I 1996 blev der anmeldt 89 tilfælde af kighoste hos børn under 2 år. 49 børn under 2 år blev indlagt på sygehus, men ingen døde af kighoste. 20 af de indlagte børn var i alderen 0-1 måned, 22 børn var 2-3 måneder gamle og 11 børn var 6-8 måneder gamle. Af de 89 indlagte i 1996 var 23 børn ikke vaccineret, 30 børn var vaccineret 1 gang og 26 var vaccineret 2 gange.

Kilde:
EPI-NYT, Uge 41, 1997, Statens Seruminstitut.
Di-Te-Ki-Pol-vaccination, 1. halvår 1997


Der er i 1. halvår af 1997 indberettet i alt 22 bivirkninger af Di-Te-Ki-Pol-vaccination. 10 bivirkninger efter 1. Di-Te-Ki-Pol-vaccination, 5 bivirkninger efter 2. vaccination og 7 bivirkninger efter 3. vaccination. Ved 13 bivirkninger ud af de ialt 22 var Di-Te-Ki-Pol-vaccinene givet samtidig med Hib-vaccinen.
Enkeltvacciner

Alle komponenterne i Di-Te-Ki-Pol-vaccinen kan bestilles som enkeltvacciner til brug i de forholdsvis sjældne tilfælde, hvor kombinationsvaccinen ikke ønskes anvendt. Alle vaccinerne leveres i enkeltdosis uden konserveringsmiddel.
Kilde: EPI-NYT, Uge 40, 1997, Statens Seruminstitut.