Er spædbarnsvaccination en risikofaktor for at få astma eller allergi i barndommen?

Refereret og kommenteret af Helge Lydeking-Olsen, læge


Trudi Kemp et al.(1) har i det anerkendte tidsskrift Epidemiology (Nov. 1997, vol. 8, number 6 side 678-680) offentliggjort en undersøgelse, der sammenholder børns vaccinationsstatus med deres helbredstilstand: Fra børn født i 1977 samledes helbredsoplysninger én gang årligt indtil børnene var 16 år. Der blev anvendt spørgeskemaer til mødrene, direkte interviews af disse og i tvivlstilfælde blev familielægen spurgt. 1.265 børn blev fulgt. I denne artikel fokuseres på, om børnene var vaccinerede mod difteri, kighoste, stivkrampe, polio og mæslinger og om børnene var/havde været syge af astma, eksem, rhinitis (betændelse af næseslimhinden), madoverfølsomhed, nældefeber. Kun hvis der overhovedet ikke havde været tegn på nogen af disse sygdomme, blev barnet regnet for “ikke allergisk”.


Resultater

Af de 1.265 børn var der kun 23, der overhovedet ikke var vaccineret, mens de øvrige havde fået en eller flere af de tilbudte vacciner. Indtil børnene var 10 år, havde ingen af de 23 børn haft allergiepisoder, mens i den (mere eller mindre) vaccinerede gruppe havde 23 % haft astmaepisoder og 30 % havde haft andre episoder af allergiske tilstande.


Kommentar

Det er en undersøgelse, hvor der er samlet et uhyre stort antal data af vekslende kvalitet og fra forskellige kilder og derfor er der mange muligheder for fejl og unøjagtigheder, hvilket forfatterne også selv understreger og det forklares, hvordan man har taget højde for så mange “confounding factors” som muligt. Det er selvfølgelig også en svaghed, at der er så få uvaccinerede børn og at denne lille gruppe også på andre punkter adskiller sig fra den store gruppe.
Alligevel kan man ikke komme udenom, at undersøgelsen klart støtter den antagelse, at en eller flere komponenter i børnevaccinerne øger de vaccinerede børns risiko for at udvikle allergiske symptomer.
(Det er også af interesse at se, at forskerne var universitetsfolk - altså ikke “alternative”.)
Kilde: Fra Wellington Asthma Research Group, Department og Medicine, NZ.
Korrespondance: Neil Pearce, Wellington Asthma Researc Group, Wellington School of Medicine, P.O. Box 7343, Wellington South, New Zealand.