Er der en sammenhæng mellem vaccination og stigningen i diabetes hos små børn?

Af Tina Junge


I Vaccinationsforums Nyhedsbrev nr. 2, marts 1998 forsøgte vi at belyse spørgsmålet: Om insulinkrævende diabetes kan opstå hos små børn på grund af vaccination. Vi spurgte overlæge Henrik Mortensen, der står for Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes. En del af vore spørgsmål blev besvaret i artikelform i Berlingske Tidende d. 12.03.98 (1) og i Politiken d. 09.03.98 (2)

De typiske symptomer pådiabetes er dårlig trivsel, vægttab, træthed og pirrelighed og øget tørst, “Man mener, at sukkersyge opstår, når kroppens egne celler går til angreb på de insulinproducerende betaceller og nedbryder disse”, siger Henrik Mortensen. Tidligere var det mest almindeligt, at sukkersyge opstod i puberteten, men i dag ved vi med sikkerhed, at sukkersyge debuterer langt tidligere.

Insulinkrævende sukkersyge hos småbørn er også steget over de sidste ti år, således at 33 procent af børn og unge, som lider af sukkersyge, får sygdommen allerede inden de er fem år. Tidligere var det tal kun 10 procent. På Glostrup var det yngste barn med sukkersyge et halvt år.

Fordelingen af børn med sukkersyge er ændret, sådan at:
- 1/3 af børnene i dag får sukkersyge, inden de er fyldt 6 år.
- 1/3 får i dag sygdommen i 6-12 års alderen, mens
- 1/3 får sukkersyge i 12-18 års alderen.

I Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes arbejder man med forskellige teorier som årsag til, at sukkersyge debuterer tidligere, f.eks.: Ændret livsstil i familierne, virusinfektioner, arvelige faktorer eller “det kan være en konsekvens af vaccinationer” Det fremgår, at “Danmark er et af de lande i verden, som har flest sukkersygepatienter i forhold til befolkningen. 20.000 danskere lider af sygdommen, heraf er ca. 2000 under 18 år”. Henrik Mortensen mener dog ikke, at der er grund til alarm, da det samlede antal af sukkersyge hos børn og unge har været næsten uændret gennem de sidste 10 år.

Bekymring er der derimod at spore i en undersøgelse foretaget i Oxford i England i årene 1985-95. (3) Undersøgelsen viser, at der er sket en stigning i antallet af børn med sukkersyge i Europa og andre dele af verden i de sidste 20-30 år. I Oxford området fandt man i perioden 1985-95 (11 år) en stigning på 4 % om året af insulinkrævende sukkersyge hos børn.

· Den største stigning på 11 % om året var hos børn under 5 år.
· Hos børn i aldersgruppen 5-9 år var stigningen af sukkersyge på 4 %.
· I aldersgruppen 10-14 år var stigningen af sukkersyge på 1 %.

Man mener, at miljømæssige faktorer meget tidligt i livet sandsynligvis kan være årsag til denne stigning, men arten af denne faktor er ukendt. Det er dog nævnt i undersøgelsen, at vaccination kan være en af de miljømæssige faktorer, “men det skal først kunne bekræftes”.

Harris Coulter er ligeledes bekymret over udviklingen. Han har fulgt udviklingen og har primært beskrevet situationen i USA. (4)

Hvis der virkelig er grund til at mistænke vaccinerne for, at nogle børn udvikler diabetes, så kan man undre sig over, at man bare fortsætter det massive vaccinationsprogram, som om intet er hændt. Mon også denne ligegyldighed havde været til stede, hvis det havde været en anden forebyggende, medicinsk behandling, der gav en så alvorlig bivirkning? Det kan også undre, at der ikke sættes flere ressourcer ind på at forske i den sag. I flere undersøgelser er man inde på, at miljømæssige faktorer tidligt i livet kan være årsag og at vacciner kan fremskynde tidspunktet for debut af sukkersyge .Hvis en vaccine kan udløse sukkersyge, er det så i realiteten ikke den, der er årsagen? og hvordan kan man vide, om et barn alligevel ville have fået sukkersyge, hvis ikke det var blevet vaccineret? Vaccinernes indholdsstoffer kan tillige mistænkes for at kunne fremkalde en autoimmunreaktion. Det er da nærliggende, at vende blikket mod vaccinerne, som næsten alle børn får, fra de er 3 måneder!


Kilder:

(1) Berlingske Tidende d. 12.03.98. “Stor risiko for at overse sukkersyge hos småbørn” af Annette Hagerup.

(2) Politiken d. 09.03.98 “sukkersyge plager små børn” af Hanne Fall Nielsen.

(3) BMJ, Vol 315, 20. sept. 1997, s. 713-717. “Rising incidence of insulin dependent diabetes in children aged under 5 years in the Oxford region: time trend analysis” Af Stephen G. Gardner, Polly J. Bingley et al.

(4) The International Vaccination Newsletter, sept. 1997 “Childhood Vaccinations and Juvenile onset (Type 1) Diabetes” og Vaccinationsforums Nyhedsbrev nr. 2. marts 1998.