Diabetes

Vaccinationsforum er af Diabetesforeningen blevet henvist til det ny-etablerede Danske register for Børne og Ungdomsdiabetes for at få oplysninger om, om insulinkrævende diabetes er stigende i Danmark blandt helt små børn.

Registret kan endnu ikke oplyse om dette, men henviser til følgende undersøgelser:

· Ugeskrift for Læger: 1997; 159: 1257-60 Svendsen AJ et al.

· BMJ; 1997: 315: 713-17. Rising incidence of insulin dependent diabetes in children aged under 5 years in Oxford region: time trend analysis. Gardner SG et al.

Vaccinationsforum spurgte også registret, om man dér havde kendskab til børn, der havde fået diabetes som følge af vaccination. Eller om der findes videnskabelige undersøgelser, der viser en mulig sammenhæng. Vi bringer her svaret fra DSDG og opfordrer i øvrigt til flere grundige undersøgelser.