De vigtigste tilsætningsstoffer i de danske vacciner

Else Jensen


I tilknytning til den følgende artikel har vi opstillet et skema over de vigtigste tilsætningsstoffer i de mest almindelige vacciner i Danmark. Herved forstås de tilsætningsstoffer, som er under mistanke for at være toksiske.
Oplysningerne i skemaet stammer fra vaccinernes indlægssedler, som er rekvireret hos Statens Seruminstitut.

Walter Huber er kemiker med speciale i biokemi. For øjeblikket virksom indenfor fagområdet landbrugs- og miljøkemi med specielt ansvar for fagområdet tungmetallers og pesticiders toksikologi.