Amy's brev til den engelske premierminister

Oversat fra JABS nyhedsbrev, oktober 1997, af Annelise Matthiesen


Kære Mr. Blair.

Jeg ved, du er en meget travl, optaget mand, men jeg ved også, at du er en meget omsorgsfuld og med­lidende person, hvilket er årsagen til, at jeg beder dig bemærke indholdet i mit brev.

I 1994 var jeg et helt normalt og sundt 9-årigt barn med alle muligheder i livet åbne foran mig. 1994 var også året, hvor regeringen gav ordre til, at en massevaccination mod mæslinger og røde hunde skulle fore­gå. Mine forældre havde nægtet at lade mig vaccinere to gange tidligere på grund af sygdom/kontraindika­tioner i familien.

Denne gang tog min mor mig med til vore læge, han sagde, at jeg var sund og rask, men at jeg skulle gå til skolelægen på dagen for vaccinationen. Han sagde også, at han ingen informationer havde om denne vacci­ne.

Den 15. november tog min mor mig med til skolelægen for at få vaccinen. Min mor havde en folder, som jeg havde fået med hjem fra skole. I denne var påstanden, at bivirkningerne kun var små, og der var også en samtykkeerklæring, som min mor skulle underskrive. Denne gang, da min mor sagde, at hun og min far 2 gange før havde afslået at lade mig vaccinere, fortalte lægen min mor, at denne vaccine var meget mere gennemprøvet, meget mere avanceret, helt ny og at fordi min far i 1993 havde fået konstateret leukæmi, skulle jeg vaccineres for at beskytte ham.

Jeg fik MR-vaccinen (mæslinge-rødehunde). Ca. 30 minutter efter vaccinationen blev jeg så syg, at jeg intet husker fra de efterfølgende 7 dage. Min mor og far fik senere at vide, og dette står alt sammen i mine journaler, at jeg led af en alvorlig allergisk reaktion på vaccinen. Siden har jeg været igennem utallige ho­spitalsbesøg og har været igennem utallige biopsier og undersøgelser. Mine diagnoser er: Ledbetændelse (en kendt bivirkning), Crohns sygdom (betændelse i mave-tarmkanalen). Jeg har også fået en nerveskade i begge mine ører, det er også en kendt bivirkning.

Jeg beder dig Mr. Blair, om at igangsætte en uafhængig undersøgelse omkring vaccinationer og også om at finde ud af, hvorfor ingen af disse bivirkninger bliver nævnt, når forældre bliver bedt om at underskrive samtykkeerklæringen.

Jeg bliver behandlet på Royal Free Hospital, der har de et hold forskere, man skal simpelthen se stigningen af Crohns sygdom hos børn, siden vaccinationskampagnen blev gennemført i 1994, for at man kan få sig selv til at tro på den. Jeg beder dig Mr. Blair om at tale med disse forskere, lyt til det de kan fortælle, og find så dit eget standpunkt.

Ca. 5 uger efter jeg havde fået vaccinen, fik min far i øvrigt mæslinger, så i vores tilfælde virkede vaccinen simpelt­hen ikke.
Vær sød at bede Mr. Llew Smith, medlem af parlamentet for Blanau i Gwent, om information. Han har været den eneste politiker, der har villet lytte til os, kun han kan se, hvad jeg har været igennem. Mr. Smith har i over 2 år stillet spørgsmål på vore vegne i parlamentet, og jeg tror, du også er omsorgsfuld og for­stående.

I skolen har undervisningsmyndighederne nu indstillet mig til specialhjælp. Jeg har lige taget en rigtig god eksamen i underskolen. Jeg fik et diplom for "at have overvundet særlige vanskeligheder". Mine karakterer var meget gode, men jeg har måttet tage 103 dage fri til hospitalsundersøgelser, på trods af dette prøver jeg ihærdigt at gøre mit allerbedste. Jeg prøver så ihærdigt, fordi jeg savner skolen så meget. Jeg er glad for skolen og elsker at lære.

Mr. Blair, vær sød at hjælpe mig. Der er mindst 800 børn i hele landet, der er i samme situation som jeg, så ved at hjælpe mig, hjælper du også de andre børn. Jeg beder ikke om penge, men om svar. Hvis jeg, sammen med min mor og far, kunne møde dig, ville mine forældre hellere end gerne forklare dig, hvad der er sket med mig, siden jeg fik vaccinationen i 1994.

Tak


fra Amy Gregory 11 år
PS. Brevet her er skrevet med hjælp fra mine forældre, da det er blevet for pinefuldt for mine hænder at holde om en blyant.