Generalforsamling

VaccinationsForum søger nye og flere kræfter.

Vi efterlyser folk, der har tid og lyst til at gøre en meningsfuld forskel.
Vi har både brug for nye bestyrelsesmedlemmer og nye suppleanter.

Generalforsamling

Vaccinations Forum indkalder til generalforsamling, som finder sted ved vores ÅRSFEST d. 4. maj.
Se program for dagen her.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. april 2024 for at blive behandlet på generalforsamlingen. Forslag, der kommer senere, henvises til Evt.

Landsmøde i VaccinationsForum

VaccinationsForum holder landsmøde hvert halve år. Her mødes bestyrelse med kontaktpersoner, frivillige og alle medlemmer, der er interesseret i at være med eller som bare gerne vil vide, hvad der foregår.

Vi planlægger aktiviteter og taler om, hvad og hvordan vi kan gøre tingene bedre. Vi hygger og opbygger netværk. Formålet er lære hinanden at kende, udveksle erfaringer og at gøre foreningen bedre.

Første landsmøde i 2024 afholdes som en del af årsfesten.

Landsmødet er åbent for alle medlemmer!