Flokimmunitetsteorien er blevet modbevist adskillige gange

Af Marco Cáceres. Oversat til dansk af Anne Bladt

Artiklen kan læses her http://www.thevaccinereaction.org/2017/05/herd-immunity-theory-has-beenrepeatedly-disproven/

 

For mange år siden skrev jeg om teorien om flokimmunitet og forklarede hvorfor det er en myte, når det kommer til en vaccineret befolkning.

 

Flokimmunitetsteorien blev udarbejdet på baggrund af observationer foretaget i begyndelsen af det 20. århundrede. Observationer af, hvorledes en smitsom sygdom syntes at miste evnen til at smitte og spredes efter mere end halvdelen af befolkningen i et samfund havde været smittet med sygdommen og havde udviklet en naturlig og livslang immunitet mod denne sygdom.

 

Det var aldrig meningen, at teorien om flokimmunitet skulle overføres til en vaccineret befolkning, men teorien blev udvalgt til at retfærdiggøre obligatoriske massevaccinationsprogrammer med den hensigt at tilintetgøre smitsomme sygdomme til gavn for almenvellet. Dens validitet var baseret på den underliggende antagelse, at flokken var beskyttet fordi en stor del af den var blevet stærkere som et resultat af den naturlige proces at have haft og have overlevet sygdommen.

 

Jo flere medlemmer af flokken (samfundet), der var blevet udsat for den smitsomme sygdom, og havde udviklet en naturlig immunitet over for den, desto mindre  udgjorde den pågældende sygdom en trussel over for flokken (samfundet).

 

Det samme princip gør sig ikke gældende i en befolkning med en høj vaccinationsrate af den simple årsag at:

 

Vaccination stimulerer en kunstig, midlertidig immunitet, der ikke varer lige så længe som en naturligt opnået immunitet.

 

Nogle gange forebygger vaccinationer ikke engang sygdommen overhovedet, men inficerer stadig personen, der dog kun har få eller ingen symptomer på sygdommen. Den vaccinerede kan stadig videregive infektionen til andre alligevel. Dette er fx tilfældet med kighoste. I bedste fald kan vaccinen måske afværge infektionen hos nogle vaccinerede personer i en begrænset periode.

 

Derfor er en vaccineret flok aldrig rigtig beskyttet. Beskyttelsen mod infektion er kun en illusion, fordi de, der er vaccineret, forbliver udsat ligesom den samlede flok – vaccinerede som uvaccinerede.

 

Sidste år skrev jeg i artiklen ”Flokmentalitet er for fugle”, at teorien om flokimmunitet måske kan have været valid under det gamle paradigme om naturlig immunitet – altså ideen om, at hvis man har haft en smitsom sygdom som kighoste eller mæslinger, er man immun for livstid. Men teorien er ikke valid under det eksisterende paradigme med vaccinefremkaldt immunitet, fordi denne slags immunitet i bedste fald er midlertidig og ikke giver livslang forebyggelse mod sygdomme – surprise!!

 

Forestil dig en gruppe af 42 studerende. 40 af disse modtager to doser af MFR vaccinen (Mæslinger, fåresyge og røde hunde). De to sidste afviser at få vaccinen.

 

Teoretisk set er de 40 studerende beskyttet mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Teoretisk set er de to sidste studerende, der ikke er vaccinerede, også beskyttede fordi 95% af gruppen er blevet vaccineret og der derfor, ifølge mainstream vaccinationsvidenskab, er opnået flokimmunitet.

 

Violá – flokken er immun takket være de 40 vaccinerede studerende.

 

Men er de virkelig beskyttet? Nej, det er en illusion.

 

I den første halvår af 2016 fik mere end 40 studerende på Harvard Universitet fåresyge. Hver eneste af de studerende havde fået de to påkrævede doser af MFR vaccinen og var derfor teoretisk set immune over for mæslinger, fåresyge og røde hunde. Men vaccinen beskyttede dem ikke. Der var ingen flokimmunitet og der kan heller ikke være nogen, fordi vaccinerne ikke tilbyder den samme ægte immunitet, der kommer som følge af sygdommene.

 

Der har været andre tilfælde af fåresyge-epidemier hos vaccinerede studerende på universiteter over hele USA sidste år, herunder Universitet i Missouri, Pennsylvania Stats Universitet, Boston Universitet, MiT, Sacred Heart Universitet og andre.

 

Næsten hvert år er der udbrud af smitsomme sygdomme i USA i samfund hvor vaccinationsraten er høj og hvor befolkningen derfor burde være immun. I hvert eneste af disse tilfælde herskede der en illusion om beskyttelse. Den var falsk. Der var ingen flokimmunitet.

 

Dette har i særdeleshed været tilfældet for kighoste. Adskillige udbrud af kighoste har fundet sted i USA i løbet af de sidste år i samfund, hvor mellem 80 og 90% af befolkningen var vaccineret. Teorien om flokimmunitet har gentagne gange vist sig at være falsk.

 

Inden for videnskabens verden er den korrekte videnskabelige handling, at når en teori er blevet modbevist,  så at forkaste teorien og udvikle en ny teori for at forklare genstandsfeltet. Men det gør læger, offentlige embedsmænd inden for sundhedsvæsnet, lovgiverne og medierne ikke, når det kommer til teorien om flokimmunitet. I stedet hænger de fast i en modbevist teori og bruger den til at retfærdiggøre obligatorisk vaccination for alle, ligesom de hænger alle dem ud, der ønsker at gøre brug af deres ret til et informeret valg og genoverveje medicinsk intervention.

 

Det er som at prøve at få en firkantet klods gennem et rundt hul – den passer bare ikke!

 

Søgeord: Flokimmunitet

 

 

Hør mere i foredraget om naturlig immunitet og vaccine immunitet med Tetyana Obukhanych (Ph.D. in immunology from Rockefeller University, New York, NY) (Herd immunity / flokimmunitet omtales ca 17 minutter inde i foredraget.) https://www.youtube.com/watch?v=8h66beBrEpk