Svar fra ministeren om henvendelse vedr. problem med diagnosen funktionel lidelse