Zika-vaccine på vej

Zika-vaccine på vej

Af Claus Jensen og Sarah Jensen

Zikavirus er i løbet af ingen tid blevet det helt store emne, efter at WHO i januar meldte ud, at Zikavirussen spreder sig eksplosivt i Sydamerika og mistænkes for at give alvorlige fosterskader som mikrocefali 1.

Alarmklokkerne ringer overalt. I Brasilien er over 200.000 soldater blevet sat ind på at sprøjte mod myg. Rejseadvarsler, især for gravide kvinder, bliver udstedt overalt. I mange af Brasiliens nærmeste nabolande fraråder myndighederne helt kvinder at blive gravide2. Hjemvendte rejsende med influenza-symptomer bliver testet for Zikavirus, og fremstillerne af Zika-vaccinen ser nu frem til generøs offentlig støtte og en fast-track godkendelse. Således har Inovio Pharma været hurtige til at promovere deres DNA-baserede Zika-vaccine, som i øjeblikket testes på mus. I et interview med Bloomberg sagde administrerende direktør, J. Joseph Kim, at de ”godt vil kunne gå hurtigere frem end den traditionelle vaccine-udviklingstid”. Test på mennesker forventes allerede dette år 3. En canadisk forsker, Gary Kobinger, der også arbejder med udvikling af en vaccine, er ligefrem gået så langt som til at sige, at de kan sætte forsøg i gang på mennesker til august, og derfra benytte den i nødstilfælde til oktober eller november4.

Zikavirussen formodes at stamme fra Afrika, hvor den har været fundet i mennesker siden 1950’erne, men dog kun i sjældne tilfælde. Først i 2007 fandt et decideret udbrud sted på øen Yap i Mikronesien, og nu har virussen altså fundet vej til Sydamerika, hvor den mistænkes for at være have forårsaget en drastisk stigning i mikrocefali-tilfælde i Brasilien.

Mikrocefali er en sjælden neurologisk udviklingsdefekt, hvor hovedet er mindre end normalt. I hele 2014 var der færre end 150 tilfælde af mikrocefali i Brasilien. Men siden oktober 2015 og frem til begyndelsen af februar 2016 var dette tal steget til næsten 4800 tilfælde5, og nu frygter man, at store dele af resten af verden, specielt USA, står for tur. Da der endnu ikke findes en vaccine eller en kur, vil den forventede Zika-pandemi være en potentielt ’’kulturforandrende begivenhed’’, som Washington Post skriver, måske på højde med HIV/AIDS i 1980’erne. Et klassisk mareridtsscenarie som taget ud af en Hollywood-film.

Der er kun et problem; hele Zika-historien har ikke meget mere forankring i virkeligheden end en Hollywoodfilm og langt flere huller i plottet.

 

Tilfælde med mikrocefali undersøges

Brasilianske forskere har nu set nærmere på godt 1100 af de til dato 4200 rapporter, og kunne kun bekræfte 404 af dem - under halvdelen. En stor del af grundlaget for panikken er smuldret bort med ét slag, men hvis man regner med, at det samme forhold mellem falske og sande rapporter gør sig gældende for de resterende knap 3700 indrapporteringer, ville det dog alligevel give en voldsom stigning i forhold til de 150 mikrocefali-tilfælde i 2014. Men stigningen kan skyldes mange andre ting end Zikavirus. Mikrocefali kunne for eksempel have været underrapporteret i Brasilien i tidligere år. Associated Press skriver:

“I slutningen af sidste år, efter at have bemærket, hvad de siger om en pludselig stigning i fødselsdefekter, har de brasilianske myndigheder for første gang bedt lægerne om at indberette tilfælde hos deres patienter. Så der er ingen solide tal til sammenligning med den nye optælling6.”

Ydermere har De kriterier man har givet for indberetning vist sig at være for løse, hvilket har resulteret i de mange falske rapporter.

Hvis man sammenligner med USA, der havde cirka 4 millioner fødsler mod Brasiliens cirka tre millioner fødsler i 2014, så anslås dér at være 25.000 tilfælde af mikrocefali årligt7. Ingen af dem skyldes Zikavirus. Hvis de tal virkelig var sande, 150 tilfælde i Brasilien mod 25.000 i USA, så er det snarere den amerikanske Zika-fri mikrocefali-epidemi, vi burde bekymre os om.

Det er ikke kun de brasilianske mikrocefali-statistikker, der er problematiske. I de 404 bekræftede tilfælde af mikrocefali har man efter ihærdige anstrengelser kun kunnet konstatere Zikavirus i 17 af dem. Dermed er associationen mellem Zikavirus og mikrocefali indtil videre så godt som ikke-eksisterende. Den oprindelige mistanke byggede på fund af Zikavirus i et dødfødt barn med encephali og i fostervandet hos to gravide kvinder. Man sluttede deraf, at Zika-infektion hos moderen kunne overføres til fosteret. Et lidt spinkelt grundlag at gå i panik over, og det er ikke blevet mere solidt.

 

Zikavirus i Mikronesien

Men det er ikke kun den brasilianske Zika-epidemi, der ikke imponerer, når man ser nærmere efter.  Under det første store udbrud i 2007 på Yap øerne i Mikronesien, som gav forskerne den idé, at Zikavirussen var på march fra Afrika og Asien til nye verdensdele, undersøgte et forskerhold 185 formodede Zika-tilfælde8.

Ud af de 185 syge mennesker var det kun muligt at bekræfte Zikavirus infektion i 49 (26 %) af dem. Det er på trods af, at for at tilfældet skulle være bekræftet, skulle personen blot teste positiv enten på en Zikavirus PCRtest eller på en Zikavirus-specifik antistoftest - dvs. en antistoftest, hvor man gik ud fra, at der var stor sandsynlighed for, at det virkelig var Zikavirus og ikke for eksempel dengue-virus, man opfangede.

Yderligere 59 personer (32 %) testede positive på en mindre specifik antistoftest - dvs. en test, hvor man bedømte, at der var større sandsynlighed for, at det kunne være andre virusser, man opfangede. I de resterende 77 symptomatiske personer (42 %) kunne man ikke finde nogen spor af Zikavirus. Det vil sige næsten halvdelen af mennesker med symptomer, man bedømte som specifikke for Zikavirus-infektion, var ikke inficeret med Zikavirus.

Forskerne testede også de lokale myg for spor af Zikavirus, men det lykkedes dem ikke at finde en eneste inficeret myg. På baggrund af disse tvivlsomme resultater og omdelte spørgeskemaer konkluderede man alligevel, at 73 % (ca. 9.000) af alle øgruppens indbyggere over tre år havde været ramt af Zikavirus, spredt af lokale myg.

Der hersker også stor usikkerhed om, hvilke symptomer virussen er i stand til at forårsage.  På Yap Islands var det udslæt, øjenbetændelse og ledsmerter, men i et efterfølgende udbrud i Fransk Polynesien mistænkte man den for at forårsage Guillain–Barré syndrom, ligeledes på et meget tyndt grundlag9, og i Brasilien har Zikavirus altså fået mikrocefali på repertoiret. Det formodes samtidig, at virussen i mindst 80 % af tilfældene forårsager ingen eller så milde symptomer, at de slet ikke opdages.

 

Andre årsager til mikrocefali?

Siden associationen mellem Zikavirus og mikrocefali indtil videre er så tynd, og den biologiske virkemåde slet ikke er klarlagt, melder spørgsmålet sig, hvorfor ingen andre faktorer er kommet under mistanke. Der er andre faktorer, som falder perfekt sammen i tid, for eksempel indførelse af dTap-vaccinen (vaccine mod kighoste) til gravide mødre i slutningen af 201410. Brasilien har også et af verdens største forbrug af sprøjtegifte, adskillige af dem forbudt i andre lande11. Disse er ikke under officiel mistanke overhovedet. Hvorfor ikke? Selvom man teoretiserer, at virussen er blevet spredt over hele Brasilien og nabolande i løbet af blot måneder, er det i overvejende grad et område med nordøst med Pernambuco som epicenter, der er ramt. Hvorfor er der ikke officielle undersøgelser i gang af, hvad der kunne være specielt for det område i forhold til forurening, miljøgifte, demografi osv.?

Myndighederne har ikke blot en almindelig pligt til at undersøge ting som vacciner og sprøjtegifte, for deres forudsigelige reaktion har været at indhylle store dele af disse områder i giftige skyer af insekticider12 og fast-tracke eksperimentelle Zikavirus-vacciner til menneskeforsøg. Det kan nemt vise sig, at man blot hælder benzin på bålet.

En anden mulighed til Zika-bekæmpelse, der har været oppe og vende, er at introducere genmodificerede myg, hvis afkom dør på larvestadiet. Igen er ironien til at tage at føle på, for det var netop i dette område af Brasilien, at Oxitech i 2015 meddelte, at man ved hjælp af genmodificerede myg havde formindsket antallet af myggeæg med 92 procent13. Hvad Oxitec ikke har reklameret med var, at det så godt som ingen effekt har haft på forekomsten denguefeber14, og at det faldt sammen med Zikavirus-epidemien, begge betragtet som myggebårne sygdomme. Dette i sig selv antyder, at der kan være andre faktorer på spil end disse virusser.

Men det er jo ikke nogen hemmelighed, hvorfor det kun er virussen, der bliver mistænkt. Der står enorme økonomiske interesser på spil for Brasilien og lige så store kommercielle interesser for de multinationale kemikalie- og GMO-firmaer. Det er ikke interessant for nogen af dem at rette mistanken mod miljøgifte eller dårlige abejds- og leveforhold. En myggebåren virus derimod betyder mere gang i kemikaliesalget, mere gang i de skatteyderbetalte vaccinebestillinger, mere gang i genmodificerede produkter.

I tillæg er der den irrationelle overreaktion, når blot ordet ’’virus’’ bliver nævnt. Vi har set det igen og igen, al kritisk tænkning og proportionsfornemmelse ryger ud af vinduet, panikpedalen bliver trykket i bund, en kæmpemæssig, verdensomspændende mobilisering bliver sat i gang fra den ene time til den næste. Denne konvergens af store økonomiske interesser, irrationalitet og ren sensationslyst står altid på spring, og når først maskineriet er sat i gang, er det næsten umuligt at stoppe. 

 

Nøgleord: Zikavirus, mikrocefali, Brasilien, dTap-vaccine

 

Referencer kan findes på vores hjemmeside

 

1    http://ing.dk/artikel/who-Zikavirus-spreder-sig-eksplosivt-181857

2    https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/as-Zikavirus-spreads-el-salvador-asks-women-not-to-get-pregnant-until-
     2018/2016/01/22/1dc2dadc-c11f-11e5-98c8-7fab78677d51_story.html

3    http://www.streetinsider.com/Corporate+News/UPDATE%3A+Inovio+Pharma+%28INO%29+CEO+Targets+Zika+Vaccine+Testing+in+Humans+This+Year+-+
     Bloomberg/11257724.html

4    http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-01-29-forsker-vaccine-mod-Zikavirus-kan-vaere-klar-i-ar

5    http://www.nytimes.com/2016/02/04/world/americas/birth-defects-in-brazil-may-be-over-reported-amid-zika-fears.html?_r=1

6    http://www.sfgate.com/news/medical/article/Brazil-270-of-4-120-suspected-microcephaly-cases-6787928.php

7    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19752457

8    http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0805715#t=articleTop

9    http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20720

10  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4584662/

11  http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazil-is-largest-global-consumer-of-pesticides-shows-report/#

12  http://www.dr.dk/nyheder/udland/billeder-lande-med-Zikavirus-indhyllet-i-en-sky-af-gift

13  http://www.oxitec.com/press-release-oxitec-mosquito-works-to-control-aedes-aegypti-in-dengue-hotspo/

14  http://ing.dk/artikel/gensplejsede-draeber-hanmyg-slaar-afkommet-ihjel-men-sygdomme-forbliver-169752