Tilskud efter analyser til 9 HPV vaccinationsskadede kvinder. Behov for tilskud er individuelt beregnet ud fra en urinanalyse.

Tilskud efter analyser til 9 HPV vaccinationsskadede kvinder. Behov for tilskud er individuelt beregnet ud fra en urinanalyse.

 

Af ernæringsterapeut Marianne Fjordgård 

 

De 9 kvinder, i alderen fra 14 til 35 år, har alle mange og alvorlige symptomer, som sættes i forbindelse med deres HPV vaccination. Alle fortæller at de har været sunde, raske og meget sportsaktive før de fik HPV vaccinerne. Kvinderne blev udvalgt af Vaccinationsforum. En fik diagnosen ME (Myalgisk encephalomyelitis) året efter vaccinationerne og en anden fik diagnosen MS (Multipel sclerose) kort tid efter den anden vaccination. Flere lider af svimmelhed og besvimelser, og mange er undersøgt for POTS (Postural orthostatic tachycardia syndrome). Alle lider af et utal af symptomer fx hovedpine, andre smertetilstande, fordøjelsesproblemer og voldsom træthed samt koncentrationsbesvær. Det gør det meget svært at følge skolegang, studier, arbejde og en normal hverdag. Under konsultationen hos Marianne Fjordgård var det nødvendigt for nogle af kvinderne at ligge på sofaen eller at afkorte konsultationen fordi det var for belastende. Alle havde deres mor eller kæreste med for at hjælpe med at huske det vi snakkede om. 

 

De ramte og deres pårørende forsøger alle desperat at finde behandlingsmetoder i Danmark og udlandet, der kan afhjælpe disse mange symptomer og lette hverdagen for de ramte. Mange forsøger også med kostændringer og tilskud med vitaminer, mineraler, fedtstoffer, aminosyrer, urter og andre kosttilskud. Lister over rigtigt mange og forskellige anbefalede tilskud findes tilgængelige på internettet. Spørgsmålet er, om alle har brug for de samme tilskud og i de samme doseringer. Det tror jeg ikke på. Jeg arbejder som ernæringsterapeut DET efter de functionelle medicinske principper, der anerkender, at vi alle er forskelige, vælger at leve vores liv forskelligt, bliver udsat for forskellige fysiske og psykiske belastninger, og at vi derfor også har individuelle behov. 

 

Hvad er det for en analyse? 

 

OrganiX urinprøven er en urinprøve, hvor der ledes efter forskellige organiske syrer i forhøjede eller for lave mængder. Det vil sige i mængder uden for de definerede normalområder. Det er det amerikanske laboratorie Metametrix, der udfører analysen. Den mad, vi spiser skal via mange komplicerede biokemiske processer omdannes til fx energi, neurotransmittere, afgiftning fx af metaller og toxiner og anvendes som beskyttelsesfaktorer for cellerne. En bestemt omdannelse 

 

 

kræver bestemte enzymer, der er afhængig af co-enzymer, som kræver co-faktorer som er bestemte vitaminer, mineraler, sporstoffer og aminosyrer. Påviste forhøjede eller for lave mængder af bestemte organiske syrer viser, hvor i biokemien der er en blokering på grund af ødelagte specifikke enzymer eller mangler til enzymerne af co-faktorerne. De enzymer som fx er tilsat vaskepulver gør, at vi kan vaske vores tøj ved lavere temperaturer og i kortere tid. De enzymer, vi har i kroppen, speeder processer op og gør omdannelsen mere effektiv. Hvis et enzym ikke virker eller mangler sine co-faktorer, så bremses eller stoppes processen, og herved spildes bestemte organiske syrer ud i urinen i forhøjede eller formindskede mængder. OrganiX analysen leder efter 46 specifikke organiske syrer og giver anvisninger til hvilke næringsstoffer der skal tilføres for at få de biokemiske omdannelsesprocesser til igen at fungere, eller om blokeringen skyldes toxiner fx (tung)metaller, eller om de dannes i tyndtarmen af uønskede bakterier, clostridier eller svampe. Omdannelsen af de indtagne næringsstoffer i vores kost til kroppens fysiologiske processer kræver mange forskellige enzymer, der alle har individuelle behov for vitaminer, mineraler, antioxidanter, aminosyrer, fedtstoffer, probiotika, urter m.m. Når vi i bil skal køre fra byen A til byen Å, kræves det, at der er grønt lys ved trafiklysene på hele ruten, og det samme kræver vores indre biokemi. Analysen viser selvfølgeligt ikke hele vores komplicerede biokemi og individuelle behov. Den giver dog et indblik i vores ekstra behov, men selvfølgeligt ikke alle mangler eller blokeringer. Ud over det analysen påviser, kan der godt være andre ubalancer der skal håndteres. 

 

Hvad viser urinprøven OrganiX? 

1. Omsætningen af fedtsyrer 

2. Omsætningen af kulhydrater 

3. Er der et stop i mitokondriernes energiproduktion? 

4. Er der funktionelle nutrient-mangler, fx B-vitaminer, magnesium eller chrom? 

5. Ændrer en dysbiose kroppens neurotransmittere? 

6. Er der oxidativt stress, hvor de frie radikaler skader cellerne? 

7. Er der en nedsat afgiftningskapacitet, hvilket giver en ophobning af toxiner? 

8. Skyldes symptomerne en overvækst i tyndtarmen af dysbiotiske bakterier, Clostridier eller svampe? 

 

 

Resultat af disse 9 analyser taget i forsommeren 2016 

4 ud af 9 deltagere havde en manglefuld omsætningen af fedtsyrer og det viser et øget behov for tilskud af fx aminosyren carnitin og B 2 vitaminet riboflavin. 

6 ud af 9 deltagere havde en mangelfuld omsætningen af kulhydrater og det viser et øget behov for fx vitaminerne B1, B3, chrom, liponsyre og Co Q10. 

8 ud af 9 deltagere havde et stop i mitokondriernes energiproduktion og det viser et øget behov for fx alle B-vitaminer, Co Q10, aminosyrer og magnesium. Denne blokering kan også skyldes udsættelse for fluor, kviksølv og/eller aluminium. 

5 ud af 9 deltagere havde et øget behov for flere B-vitaminer inkl. methyleringsfaktorerne folinsyre og vitamin B12. 

8 ud af 9 havde en ændring af kroppens neurotransmittere dopamin, noradrenalin, adrenalin, serotonin og melatonin. Det giver de ramte uro, dårligt humør, nedsat koncentration og dårlig søvn. Det kan evt. skyldes mangel på aminosyrer, B-vitaminer, antioxidanter, magnesium, omega 3 fedtsyrer, udsættelse for aluminium, inflammation eller en uhensigtsmæssig bakteriel omdannelse i tyndtarmen. 

1 ud af 9 var i oxidativt stress, hvor de frie radikaler skader cellerne fx på grund af ovennævnte årsager eller mangel på antioxidanterne liponsyre, C, E og selen. 

4 ud af 9 deltagere fik påvist en nedsat afgiftningskapacitet, hvilket giver en ophobning af skadelige toxiner. Her er aminosyrerne fx arginin, glycin, N-acetyl-cystein (NAC) til glutathion, magnesium, antioxidanter nødvendigt. Til at hjælpe afgiftningen kan et øget indtag af de svovlholdige kål, løg og æg støtte afgiftningsprocesserne. 

7 ud af 9 deltagere havde en bakteriel overvækst i tyndtarmen af dysbiotiske bakterier. 

4 ud af 9 deltagere havde en overvækst af lactobaciller, der danner skadelige syrer, der påvirker og ænder hjernens måde at fungere på. Disse forsøgspersoner må ikke tage probiotiske tilskud der indeholder bestemte lactobaciller, men udelukkende bifidobakterier, saccharomyces boulardii eller et D-laktatfrit probiotika. Samtidigt skal de have et bakteriedræbende bredspektret urteprodukt. Denne uhensigtsmæssige syreproduktion er ellers meget sjældent set i de mange OrganiX analyser som jeg har tolket gennem tiderne. Min erfaring fra de analyser som jeg har tolket på HVP vaccinationsskadede er at denne ubalance ses hos rigtigt mange. Dette fik mig til at interessere mig for at lave dette pilotforsøg. Min mistanke blev bekræftet med disse 9 analyser, så mit ønske for fremtidig forskning er at der bliver skabt opmærksomhed omkring dette. Her er et eksempel på, hvordan man kan komme til at gøre mere skade end gavn ved at give de gængse tilskud som generelt bliver anbefalet til de HPV vaccinationsskadede. Dem, der danner D-laktat, må ikke tage tilskud med de fleste lactobaciller, som findes i mange af de gængse produkter med probiotika. Du kan læse mere om D-laktat og skadelig syredannelse i hjernen i en anden artikel på denne side. Den hedder ”Skadelig bakteriel overvækst hos flere HPV vaccinationsskadede”. 

1 ud af 9 deltagere havde en overvækst med clostridier som er en specifik bakteriefamilie, dette krævede behandling med bredspektrede urter og probiotika. 

2 ud af 9 deltagere havde en svampeovervækst med candida, der krævede behandling med bredspektrede urter og probiotika. 

 

 

Analyseresultaterne viser kun et øjebliksbillede af hvor der er et øget behov for den enkelte. Vi kan ikke vide, om disse ubalancer er kommet efter HPV vaccinationen, eller om disse ubalancer har været der i hele personens liv. For at kunne påvise dette, kræves det, at denne analyse udføres på flere tusinde ikke HPV vaccinerede piger og at analysen igen udføres på de personer, som efter vaccinationen får fysiske og psykiske symptomer og skader. Dette kræver selvfølgelig rigtigt mange forskningsmidler, og at etablerede uddannede forskere og statistikere indgår i dette vigtige arbejde med at finde frem til, hvad der individuelt kan hjælpe de ramte. Det må være et stort ønske til fremtiden. 

Ud fra de påviste individuelle ubalancer udarbejdede ernæringsterapeut Marianne Fjordgård et kost- og tilskudsprogram for de næste 2 – 3 måneder. De mest nødvendige tilskud blev betalt af de midler, som fonden havde givet. Penge til opfølgende samtaler og nye kosttilskud står højt på ønskelisten. Alle deltagere havde tidligere prøvet rigtigt meget og brugt rigtigt mange penge fx på tilskud i forsøget på at blive raske. Nogle af disse penge er blevet brugt på unødige tilskud eller direkte skadelige tilskud. OrganiX analysen kan være en hjælp til at undgå dette. Hvis du er interesseret i at høre mere om resultaterne af dette pilotforsøg så hold øje med de foredrag som Marianne Fjordgård vil holde i samarbejde med Vaccinationsforum. 

Konklusionen på dette pilotforsøg var at der ikke var to deltagere der havde nøjagtigt de samme ubalancer eller skulle have de helt de samme tilskud. 

  

Christine og Paul Goos’s Fond for Fri Forskning 

** Referencer for tolkning af disse analyser findes på www.metametrix.com eller i ”Laboratory Evaluations for integrative and functional medicine” 2nd edition by Richard S. Lord and J. Alexander Bralley, ISBN 978-0-9673949-4-7