Referat af generalforsamling i Vaccinationsforum 2. april 2016

1.     Til dirigent blev valgt Karsten Bækgaard

2.     Referent: Borghild A. M. Larsen

3.     Dagsorden: godkendt.

4.     Ved Else Jensen aflagde bestyrelsen beretning om foreningens arbejde i det forgangne år.

   
Årsberetning:

Starten af året blev indledt med mæslingedebatten. VF var meget fremme i medierne og til tider næsten dagligt. Det var lige fra tv, radio og aviser, samt deltagelse i paneldiskussioner. Endog til undervisning af praksislæger i region Midt.

 

Det bragte os ligeledes til teknologirådets debat på Bornholm og videre derfra til Teknologirådets deltagelse i det europæiske projekt ”Beredskab og effektiv kommunikation ved pandemier”, der formentlig bliver i løbet af 2016-17.

 

Vi er inviteret til dialog i Universitetshospitalet Skejbys forskning i vaccinestudier. I første omgang har vi sagt ja til et første møde for at forhøre os om evt. samarbejde. Forskningsenheden kender vores forening og vi skal ikke begynde med at forklare os. Det kan synes absurd, at vi prøver. Men vores håb er trods alt også at kunne påvirke med vores argumentation. Vi har fået store og dyrbare erfaringer med HPV-vaccinen, som vi kan drage nytte af, da vi ved en del om, hvorfor det gik så galt. Det kan i princippet overføres til alle vaccineforsøg.

 

I februar blev et bestyrelsesmedlem optaget som Patientrepræsentant i det Europæiske Lægemiddel Agentur (EMA), og skal her bidrage med videnskabelig rådgivning indenfor vaccineområdet, når der er brug for det. Indtil videre har vi hjulpet til i tre forskellige sager angående RSV-, influenza og Rotavirus-vaccinen.

 

Kontakt til myndigheder, politiker og andre patientforeninger

Der er tale om forskellige henvendelser. Dels en henvendelse om behandling i udlandet af skader efter HPV, hvilket blev afslået af den daværende sundhedsminister Nick Hækkerup (spm. 335, se nyhedsbrev 3/2015). Dels en henvendelse i samarbejde med ME-foreningen om behandling af mitokondrieskader sendt til alle relevante institutioner i det offentlige, som kunne tænkes at have dels interesse dels involvering i det. Ingen har reageret.

 

Foredrag

Foreningen har afholdt 5 foredrag. De to store begivenheder var selvfølgelig Suzanne Humphries og hos hende fik vi bekræftet, at problemerne er ens verden over og at der er stor overensstemmelse i vores måde at anskue problemerne på. Derudover havde vi foredrag med Marianne Fjordgård og Elisabeth Møller Hansen. Meget handler om immunsystem og tarmflora.

 

Indledning på styrket samarbejde mellem kontaktpersoner og bestyrelsen

I marts holdt bestyrelsen vores første møde med kontaktpersonerne. Det er forhåbentlig starten på et samarbejde, som vi alle bliver glade for. Det var en rigtig god oplevelse at mødes! Vi besluttede, at mødes en gang om året for at udveksle erfaringer.

 

Messe afholdt i september

Der var som sædvanligt stor interesse ved vores stand på SundLivsStilmesse.

 

Henvendelser i rådgivningen har været mange i 2015.  

Et stort antal henvendelser drejer sig om skader, men også henvendelser om dårlig behandling af dels praktiserende læger, dels fra hospitaler og i øvrig også kommuner, har været stærkt stigende. 20 sager med aluminiumsallergi efter di-te-ki-pol/hib. 5 sager om formodet skade efter MFR og en skade efter di-te-booster. Derudover har vi skrevet en del anker over afslag på HPV-vaccineskader, men alle disse er også afvist i ankesystemet og i de hele taget er alle HPV-skader afvist i systemet på nær de to fra starten, som blev anerkendt, men det er ikke nogle vi kender.

 

Fondsansøgning til Christine og Paul Goos`s Fond for Fri Forskning.

Vi har søgt og fået: Pilotprojekt til afklaring af eventuelle ekstra behov for kosttilskud til bivirkningsramte efter HPV-vaccinen. Der er bevilget kr. 40.000 og givet til værdigt trængende med alvorlige bivirkninger.

 

 Citat fra ansøgningen: ”Familier med bivirkningsramte efter HPV-vaccinen, har store udgifter til behandlinger, analyser og kosttilskud. Mange har ikke økonomi til disse egen betalte høje udgifter, og da der endnu ikke er klare beviser på, hvilke behandlinger og tilskud, som kan støtte og lindre de ramte, famler familierne i blinde. Nogle gange måske til mere skade end gavn.”

 

 Fra denne fond har vi også søgt og fået kr. 16.000 til møde med kontaktpersonerne.

 

 Bestyrelsesmøder og Nyhedsbreve

Fire bestyrelsesmøder er afholdt og fire Nyhedsbreve er udgivet.

 

Ophørte medlemskaber.

Vi har opsagt vores abonnement og medlemskab med Forbrugerrådet.

 

Tak

Det har været et meget travlt år og vi har været meget eksponeret overalt. Det er godt for foreningen, selvom det også har været en stor opgave at løfte.

 

Tak til alle og en særlig tak til de helt trofaste medlemmer. Her tænkes på dem, der har været med fra starten for 20 år siden og vi håber, derfor at se nogle af dem til jubilæet i oktober 2016, hvor alle er velkomne. Men også en tak til alle medlemmer for opbakning til vores arbejde.

 

Antallet af medlemmer 650.


Beretningen blev godkendt.
Med enkelte tilretninger blev budgettet godkendt.

5.     Valg af suppleanter:
De 3 suppleanter genopstillede, og blev genvalgt. Camilla Ek, Tina Lundbæk Simonsen, Claus Jensen.
Tak.

6.     Valg af Revisor.
Marianne Møhl og Tommas Jørgensen blev genvalgt.

7.     Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
Kontingent forbliver uændret 225,- kr. pr år, støttemedlemsskab kan tegnes for 75,- kr.

8.     Indkomne forslag: Ingen.

9.     Evt.

Tak for en dejlig generalforsamling, gode samtaler og skøn mad.