Klage over hudlæge

Klage over hudlæge

Vemmingbund d.19/2-2016

Undertegnede indsender på vegne af min søn Villads Dreyer Christensen, hermed en klage over:

Hudklinikken Haderslev

Lisbeth Stauffer Bjerregaard

Gavene 9

6100 Haderslev 

 

D.19/1-2016 har jeg fået en tid til min søn hos ovenstående hudlæge med henblik på, at få ham testet for aluminiumsallergi. Dette blev der givet besked om, på tidspunktet for tidsbestillingen.

Min søn og jeg blev vist ind i undersøgelsesværelset af en (formoder jeg) klinikassistent, som også var tilstede under resten af undersøgelsen/besøget.

Villads får bukserne af, og hudlæge Lisbeth Bjerregaard kan konstatere, at der er 2 granulomer på venstre lår som på denne dag ikke er så hævede som til tider er tilfældet. Dog kan hun sagtens mærke dem, men konstaterer blot, at det er helt almindeligt og normalt, at børn får disse efter en vaccine.

Hun kan i journalen se, at jeg ønsker Villads testet for aluminiumsallergi, men fortæller mig, at det er ikke noget hun gør. Jeg får at vide, at der ingen grund er til det, da det jo kun er en midlertidig tilstand, som forsvinder igen efter nogle år. Da jeg siger, at jeg mener hun skal teste ham, fordi det skal indberettes som en bivirkning eller skade, fortæller hun, at det gør de ikke, da der er tale om en kendt bivirkning, så det giver ingen mening at indberette. Dertil svarer jeg, at det mener jeg bestemt ikke er korrekt. Jeg får så at vide, at det jo er min egen læge der skal indberette, hvis jeg mener det skal gøres, da ”det jo er ham som har stukket barnet”.

Jeg spørger Lisbeth Bjerregaard direkte, om hun vil teste ham. Det klare svar er: ”Nej, det vil jeg ikke”. Jeg siger, at hun SKAL teste ham, såfremt jeg ønsker det. Dertil er svaret: ”Nej, det er noget jeg alene bestemmer! Og iøvrigt er det slet ikke muligt at teste så små børn, for plasteret som skal bruges, fylder hele ryggen, og små børn hiver dem bare af”.

Klinikassistenten som står skråt bagved mig, således at jeg tvinges til skiftevis at dreje hovedet frem og tilbage, blander sig hyppigt, og samtykker med hudlægen, så man får følelsen af, at der ikke skal herske tvivl om de sagte ord fra lægen. Dette i sig selv er en ubehagelig fornemmelse, og at hudlægen så tilmed sidder langt indenfor min privatsfære, gør besøget endnu mere ubehageligt.

Lisbeth Stauffer Bjerregaard har tilmed den frækhed at spørge, hvad jeg laver til dagligt. Dette spørgsmål- føler jeg- stiller hun, for at understrege, at hun har magten til at gøre som hun lyster.

Jeg får- for at få det slået fast endnu engang- at vide, at disse granulomer kun er midlertidige. Så det eneste der er at gøre er, at smøre med noget kløestillende, som hun iøvrigt gerne vil udskrive såfremt vi vil komme igen en dag, hvor granulomerne er store og kløende. Så kunne jeg lige ringe i forvejen, og hun ville så tage et hurtigt kig på ham.

Jeg tillader mig at henvise til:

Sundhedsloven

- Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov nr. 547 af 24 juni 2005.

§ 23. Det påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, som i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne give ret til erstatning efter dette kapitel, at informere skadelidte herom samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patientforsikringsforeningen eller til de private institutioner, hvortil behandlingen af sager efter dette kapitel er henlagt i medfør af § 19, stk. 5.

Lægemiddelloven

- Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.

Pligt til indberetning af bivirkninger ved lægemidler

§ 4. Læger, tandlæger, jordemødre og dyrlæger skal til Lægemiddelstyrelsen indberette alle formodede bivirkninger og formodede eksponeringsreaktioner hos mennesker eller dyr, som de har i behandling eller har behandlet, jf. dog stk. 3, 4 og 6.

Stk. 2. For lægemidler omfattet af § 1, nr. 3, 4 og 5, gælder indberetningspligten i stk. 1 i hele det tidsrum, hvor lægemidlet sælges eller udleveres.

Stk. 3. For lægemidler omfattet af § 1, nr. 1 og 2, bortset fra generiske lægemidler, gælder indberetningspligten i stk. 1 kun i de første 2 år fra faktisk markedsføring af lægemidlet er påbegyndt. Herefter omfatter indberetningspligten alle alvorlige eller uventede bivirkninger og eksponeringsreaktioner, de pågældende får formodning om hos mennesker eller dyr, som de har i behandling eller har behandlet. Lægemiddelstyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at disse lægemidler skal være omfattet af indberetningspligten i stk. 1 i en længere periode.

Stk. 4. For generiske lægemidler omfattet af § 1, nr. 1, gælder indberetningspligten kun for alvorlige eller uventede bivirkninger og eksponeringsreaktioner, de pågældende får formodning om hos mennesker eller dyr, som de har i behandling eller har behandlet. Denne indberetningspligt gælder fra faktisk markedsføring af lægemidlet er påbegyndt. Lægemiddelstyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at et generisk lægemiddel skal være omfattet af indberetningspligten i stk. 1, eventuelt i en tidsbegrænset periode.

Stk. 5. Alle alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen, tandlægen, jordemoderen eller dyrlægen har fået formodning herom.

Stk. 6. For lægemidler til mennesker gælder indberetningspligten i stk. 1 ikke for formodede bivirkninger som følge af medicineringsfejl. Læger, tandlæger og jordemødre kan dog indberette formodede bivirkninger som følge af medicineringsfejl til Lægemiddelstyrelsen.

Jeg vil ligeledes tillade mig, at henvise til Region Syddanmarks eget infonet vedr. Bivirkninger ved lægemidler, indberetning og information til patienter.

Link til siden vises herunder.

http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/Files/dokument15278.htm

Jeg mener, at hudlæge Lisbeth Stauffer Bjerregaard strider imod ordentlig lægeskik, ved at nægte at undersøge mit barn med de midler hun har til rådighed. Ligeledes mener jeg, at det strider imod loven ikke at informere mig om ovennævnte § 23 i Sundhedsloven. Lægens opførsel overfor, i dette tilfælde min søn og jeg har været yderst kritisabel.

Med venlig hilsen

Rita Callø Christensen

 

Rita oplyser 15 august:

Har rettet henvendelse på mail til Patientklagenævnet et par gang men ikke fået svar. Der kom simpelthen ingen respons. Derefter tog jeg telefonisk kontakt og her oplyste de så at der ikke var kigget på sagen. Det medførte at jeg et par dage efter fik at vide at de nu ville se på sagen.