Giver den øgede tilstrømning af flygtninge til Danmark anledning til større smitterisiko for smitte med de sygdomme vi vaccinerer mod?

”Kære Else Jensen,

 

Du spørger, om den øgede tilstrømning af flygtninge til Danmark har ført til et øget antal tilfælde af vaccineforebyggelige sygdomme.

Det korte svar er, at fraset for TB, hvor der sås et øget antal anmeldte tilfælde fra asylcentre i 2015, så er der ikke tegn til det.

Det var i 2015 et enkelt tilfælde af huddifteri hos an asylansøger:

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2015/Uge%2027-33%20-%202015.aspx.

Der har også været et enkelt tilfælde af mæslinger hos et barn i et asylcenter (på Bornholm:

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2014/Uge%2035%20-%202014.aspx

Ud over de vaccineforebyggelige sygdomme er der påvist et øget antal MRSA-tilfælde blandt flygtninge (upubliceret) samt et øget antal malariatilfælde (vivax) blandt asylansøgere fra især Eritrea:

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2015/Uge%2025%20-%202015.aspx.

I forhold til TB har undersøgelser tidligere dokumenteret, at der i praksis ikke forekommer nogen væsentlig smitte fra flygtninge/indvandrere til etniske danskere.”