Genoptagelse af sager om aluminiumsskader efter vaccine

Else Jensen

Der er efterhånden nogle af vores medlemmer  der har nået det tidspunkt, hvor deres sag om aluminiumsskader kan genoptages i Patienterstatningen ( PE), hvis de tidligere har fået anerkendt en skade med aluminiumallergi til følge. Det er nemlig 5 år efter at den sidste aluminiumsholdige vaccine er givet  og hvor der stadig er symptomer/ gener tilstede. Efter lovændringen for nogle år siden er fristen for genoptagelse 5 år fra senest trufne afgørelse. Så det er blot den, de skal være opmærksomme på.

I afgørelserne, hvor der er anerkendt erstatning for svie og smerte (ikke mén), er der blevet  oplyst om muligheden for genoptagelse af sagen med henblik på at vurdere om der også foreligger mén, altså en kronisk  skade.  Myndighederne har en formodning om, at der hos ca. 20 % vil være tale om en midlertidig gene, men det betyder så også at 80 % stadig har gener. Men det er som nævnt formodninger, da det ikke er bygget på solide undersøgelser. Derfor er det vigtigt at alle forholder sig til det, både forældre og myndigheder. 

I enhver afgørelse bør der stå hvornår man kan genoptage en ansøgning til Patienterstatningen. De fleste steder er det formuleret sådan: hvis der stadig er granulom / aluminumsallergi der medfører gener. Tidspunktet for en genoptagelse er angivet til at være 5 år efter sidste givne vaccine med aluminium i.

PE har foreløbig afvist 3 sager af denne art , og én er ikke afgjort og én har de valgt at sende til vurdering i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), angiveligt med henblik på at skabe nogle retningslinjer i Patienterstatningen for et evt. mén.

Vedkommende, hvis sag det drejer sig om, og som er blevet henvist til AES, har fået oplyst fra PE, at denne sag er den første de prøver med henblik på en vurdering for varigt mén. Så kan man jo undre sig over, at der er 3 der er blevet afvist tidligere indenfor stort set samme tidsrum. Denne afgørelse vil først ca. foreligge i begyndelsen af 2017. Det ser ud til, at den afgørelse således er den, de generelt vil følge fremover i PE.

Da aluminiumsallergi kan sidestilles med nikkelallergi, er det noget der generelt giver 5 % i erstatning, men som i dag er kr. 42.750. Desforuden skal der udbetales mere for svie og smerte. Godtgørelse for svie og smerte er i dag maksimalt kr. 73.500 (tidligere udbetaling skal fratrækkes).

VaccinationsForum har været/er involveret i ca. 50 sager alt i alt.

PE regner med at det vil nærme sig de 500 sager alt i alt, på nuværende tidspunkt.

Henvend jer til Vaccinationsforum hvis tiden er inde og vi hjælper jer med genoptagelse.

 

Nøgleord: Aluminiumsskader