U-vaccinerede børn er generelt sundere end vaccinerede

U-vaccinerede børn er generelt sundere end vaccinerede

Sidenstående graf viser, at der er større forekomst af infektioner, samt problematisk adfærd, hos vaccinerede end hos u-vaccinerede børn.

Den er udtaget fra en artikel af Raymond Obomsawin Ph.D., der ligger på vaccinationsforums hjemmeside under udvalgte artikler.

Grafen kommer fra en undersøgelse foretaget af NVKP (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken) der er den hollandske version af vores vaccinationsforum. En uafhængig forening, der bl.a. består af terapeuter, læger og forældre. NVKP’s mål er frihed omkring til- eller fravalg af vaccination, på bagrund af ærlig og uafhængig information.

Website: www.nvkp.nl


Undersøgelsen:

NVKP undersøgelsen blev udført i Holland sidst i 2004, blandt forældre til 635 børn, og involverede både medlemmer og ikke-medlemmer af NVKP.

Undersøgelsen var baseret på hele landet, og postnumrene er kendt.

Forældrene blev bedt om at udfylde et spørgsskema med spørgsmål til deres børns helbred.

Alle forældrene blev derefter bedt om supplerende information samt om at svare på kontrol spørgsmål. De personlige detaljer af alle deltagende forældre samt børnene er kendt.

Spørgeskemaer, der ikke blev korrekt udfyldt, eller spørgeskemaer fra forældre, der ikke gav supplerende information eller besvarede kontrol spørgsmål, blev ikke medtaget i resultatet.

Spørgeskemaer fra forældre hvis børn ikke var fuldt ud vaccineret, eller ikke fuldstændig u-vaccineret, blev heller ikke medtaget i undersøgelsen.
 

Nedenfor følger flere grafer fra undersøgelsen.

Det der står tydeligst frem, er den store forekomst af aggresiv adfærd, øre problemer, eksem, langvarig gråd samt generel sygdom.

 

 

Der er lavet andre studier, der kommer frem til lignende resultater bl.a. www.impfentscheid.ch/wp-content/uploads/Leseprobe-Schweiz.pdf

Igen er det øreproblemer samt allergi og ADHD, der står tydeligt frem.
 


Dette studie omfatter pr. Juli 2012 13753 børn, og er stadig i gang, så gå ind og deltag, hvis I har lyst. www.vaccineinjury.info

Her finder du nedenstående graf: www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

 

* www.thorax.bmj.com/content/55/suppl_2/S20.full.pdf

** National Institutes of Health

*** Jon Baio, Prevalence of Autism Spectrum Disorders — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 14 Sites, United States, 2008, March 30, 2012 / 61(SS03);1-19

**** National Diabetes Fact Sheet


Denne blog kommenterer på undersøgelsen i 2011. Nedenstående er uddrag fra bloggen.

www.hammersmeden.wordpress.com/2012/08/15/vaccinerede-born-bliver-mere-syge-end-ikke-vaccinerede
 

”…Det kan således tyde på, at der er en sammenhæng mellem vaccination og øget sygdom i befolkningen, altså at vaccinationer forårsager sygdomme i stedet for at forhindre dem. Undersøgelserne er dog foretaget for det meste af private organisationer eller enkeltpersoner. Men at ophavsmændene til undersøgelserne har været uden økonomiske interesser i resultaterne og dermed har været uafhængige og neutrale, lover godt for undersøgelsernes sandhedsværdi. Det skal selvfølgelig nævnes, at forældre, der vælger ikke at vaccinere deres børn, måske netop i nogle tilfælde har andre opfattelser og tilgange til sundhed, end forældre, der lader deres børn vaccinere.

Men ikke desto mindre er det tankevækkende, at den ”sikkerhed” mange forældre tror at de giver deres børn med en vaccination, i virkeligheden nok er at gøre børnene en bjørnetjeneste; hvis børnene faktisk bliver mere syge af alle de skadelige tilsætningsstoffer og bivirkninger i vaccinationerne i forhold til ikke at få dem, kan man kun spørge sig selv om hvorfor de overhovedet skal have dem, hvis de i bedste fald ingen virkning har overhovedet og måske i værste fald fremkalder sygdomme ud fra vaccinationernes kemikaliesammensætning samt dens tilsidesættelse af kroppens immunsystem?...”


1. Studie fra Salzburg:

Her fandt man i en undersøgelse på 1004 uvaccinerede børn at:

0 % havde astma (8 % – 12 % i normalbefolkning/vaccinerede)
1,2 % havde atopisk deramtit (10 % – 20 % i normalbefolkning/vaccinerede)
3 % havde allergier (25 % af normalbefolkning/vaccinerede)
0,79 % ADHD (5 % – 10 % normalbefolkning/vaccinerede)


2. Studie fra Guinea-Bissau:
Børn af 15.000 mødre blev observeret over en 5 års periode mellem 1990-96. Her fandt man, at spædbørnsdødeligheden for difteri, stivkrampe og kighoste var dobbelt så høj hos de vaccinerede (10,5 versus 4,7)

1 Kristensen I, Aaby P, Jensen H.:“Routine vaccinations and child survival: follow up study in Guinea-Bissau, West Africa”, BMJ 2000; 321: 1435–41


3. Studie fra New Zealand:

Undersøgelsen er fra 1992 og involverede 254 børn, hvoraf 133 var vaccinerede og 121 var uvaccinerede. Frekvensen af de forskellige sygdomme procentvis var som følger i de to grupper:

Astma: uvaccinerede: 3 % (vaccinerede: 15 %)
Eksem; uvaccinerede: 13 % (vaccinerede 30 %)
Kronisk otitis: uvaccinerede 7 % (vaccinerede 20 %)
Kronisk tonsilit: uvaccinerede 2 % (vaccinerede 8 %)
Vejrtrækningsproblemer og vuggedød: uvaccinerede 2 % (vaccinerede 7 %)
Hyperaktivitet: uvaccinerede 1 % (vaccinerede 8 %)…”