Tvungne vaccinationer? Vi vil ikke have et sundhedsdiktatur!

Tvungne vaccinationer? Vi vil ikke have et sundhedsdiktatur!

Pressemeddelse fra den tyske borger- og patientorganisation ”GesundheitAktiv e.V.” angående tvungne vaccinationer.

Tvungne vaccinationer? Vi vil ikke have et sundhedsdiktatur!

Under dette motto vender borger- og patientorganisationen ” GesundheitAktiv e.V” sig imod den annoncerede indførelse af tvangsvaccination i Tyskland, som mange steder kræves indenfor rammerne af den europæiske vaccinationsuge. Børnelægen Dr. med Stefan Schmidt- Troschke, forretningsfører for foreningen og medgrundlægger af initiativet ”Læger for det individuelle vaccinationsvalg” understreger: ” En vaccinationstvang vil være en fuldstændig overdreven og uacceptabel forholdsregel. Vaccinationsdækningen hos småbørn ligger her i landet (Tyskland ) på 92- 96% med hensyn til mæslinger. Det er meget mere problematisk at unge og voksne er ubeskyttede. Fordi de ikke har gennemgået sygdommen, så formindskes effekten af vaccinationen efter 10-15 år, mødre overfører ingen beskyttelse mere til deres nyfødte børn.”

Det viser sig i lande som USA og Italien, at mæslinger ikke har ladet sig udrydde på trods af tvungen vaccination. Ydermere mangler der kvalificeret kontrol ved vaccinationskomplikationer: de bliver ofte bagatelliseret eller anmeldes slet ikke. En undersøgelse lavet af det ansete Cochrane Collaboration fra 2012 kritiserer, at mæslinge-fåresyge-røde hunde vaccinerne undersøges for mangelfuldt med hensyn til deres sikkerhed. ” Alene på denne baggrund må enhver vaccinationstvang forbydes,” siger Schmidt- Troschke.

GesundheitAktiv anser også den stående vaccinationskommission ved Robert- Koch- Instituttet´s (Stiko) anbefalinger for problematiske, de fastsætter i alt 39 vaccinedoser til børn. Ikke alle vaccinationer er virkeligt anbefalelsesværdige eller tilstrækkeligt undersøgt med hensyn til deres harmløse langtidsvirkninger, siger Schmidt- Troschke. Således er f. eks. kampagnen for HPV- vaccinen for unge piger vildledende, og informerer ikke fagligt korrekt. Også må der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor spædbørn skal vaccineres mod Hepatitis- B. I forbindelse hermed er andre præventive forholdsregler slet ikke udtømt- forbundsregeringen og de enkelte forbundslande burde lægge mere vægt på dette, opfordrer GesundheitAktiv.

Hvis det skulle komme så langt som til et lovforslag om indførelse af tvungen vaccination, så vil foreningen starte en bredt anlagt kampagne for beskyttelse og opretholdelse af det individuelle valg. En klage om grundlovsbrud til forfatningsdomstolen er heller ikke udelukket. I sidste instans drejer det sig om en overtrædelse af den grundlovssikrede ret til vores krops integritet og ukrænkelighed. Schmidt- Troschke: ”Hvis dette sættes på spil på grund af momentane mæslingesygdomme, så befinder vi os ikke langt fra et sundhedsdiktatur!”

(GesundheitAktiv kan følges på Facebook eller: gesundheit-aktiv.de)