Referat fra møde om vaccination Panuminstituttet

Referat fra møde om vaccination Panuminstituttet

Arrangeret af en interesse gruppe i intern medicin blandt medicinstuderende på Panum.

Det blev afholdt onsdag 29.april kl 17-19 i Lundsgaard auditorium på Panum . Der var estimeret 150 tilhørere . Titlen på emnet var "Vaccinations Dilemmaet". Paneldebat med efterfølgende spørgerunde.
Panel deltagere var:

Else Birthe Jensen, sygeplejerske og sundhedsplejerske, bestyrelsesformand Vaccinationsforum.
Peter Rossel, etik og videnskabsteori, lektor emeritus, institut for Folkesund.
Jens Lundgren, overlæge og professor i virussygdomme, institut for Klinisk Medicin.

Else lagde ud og her er i korte træk nogle af de vinkler på vaccinations dilemmaet Else kom ind på:

• Personlig præsentation og bevægegrunde
• Det skal ikke en for og imod tanke - det er nærmere et vaccinations dilemma.
• Emnet er tabuiseret
• Folk mister tillid til sundhedsvæsenet
• Sundhedsloven / patientens rettigheder
• Leister oprør mod koppe vaccinen i 1800`tallet
• Er mæslinger godt eller skidt?
• Bandam Health projektet
• Børn der har haft mæslinger har mindre allergi
• Store mængder mæslingevirus giver flere alvorlige komplikationer
• Mæslingevaccine med for stor mængde virus giver øget dødelighed

 

Herefter var det Peter Rossle, der skulle fremkomme med moral og etik, og talte for tvangsvaccinering. Retorikken er meget lig filosof Thomas Søbirk retorik og argumention for tvangsvaccinering.

Til slut var det Jens Lundsgaard, der skulle tale om vacciner og hvorfor man skal vaccinere. "Målet for brug af vaccine: nedbringe smitte i befolkningen." "Nedbringe risiko for smitsom sygdom og eventuelt komplikationer forårsaget af infektion for den vaccinerede"

Jens spurgte ud i auditoriet. noget i stil med: "hvad er det der beskytter mod infektioner?". Hvortil mange blandt publikum i kor svarede:" vacciner". Jens spurgte i samme stil ud blandt publikum et par gange, hvorefter publikum svarede "vacciner". Ca. 3-4 gange.

Til slut spørgsmål. Her et lille udpluk af nogle af spørgsmålene:

Spørgsmål til Jens:" Hvorfor og hvordan er man fremkommet til at vaccinationsraten skal være 95% vaccineret for at opnå "flokimmunitet". Hvorfor ikke 93% eller 99%?
Det spørgsmål nægtede Jens at svare på.

Else: ”Så kan man sige ja, ok. Hvis alt går galt og man får en vaccineskade. Så har vi loven om erstatning. Så hvis man får en vaccine skade, så kan man få en erstatning. For det første er det skatte penge der betaler dette og derudover er det meget svært at få en erstatning. Derudover kommer at beløbene er meget små. Desuden så er der sagsbehandlingen i Patienterstatningen. De korrespondere med Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen henviser til indlægssedlen, og så er cirklen sluttet. Så er der producenterne, som så siger at bivirkningerne ikke står på indlægssedlen. Og i øvrigt så foregår det også sådan i Patienterstatningen, at de har de her udskældte lægekonsulenter.

Udskældte siger jeg fordi det har de været over flere år pga. af deres arbejde i kommunerne. Men de sidder stadigvæk i patientrådgivningen. Og selvom du har en rigtig god speciallæge erklæring, som siger at det ser ud til at der er en sammenhæng.

Så bliver den speciallægeerklæring simpelt hen afvist af en lægekonsulent som måske kun ved noget om blodsygdomme.”

”Det har været sådan at befolkningen og sundhedsmyndighederne ikke altid har været enige, for ikke at sige at de ikke faktisk aldrig været rigtige enige. Det stammer tilbage fra koppevaccinens tid. I 1885 var der 120 personer der gik på gaden i Leister i England. De ville ikke have den vaccine. Så det er en meget gammel konflikt. Den er lige så gammel som vaccinerne. Og så sidder jeg og tænker; man må jo flytte sig på et eller andet tidspunkt. Der må jo ske noget.

Man kan ikke blive ved at køre i den samme rille. Råben fra hver vores hjørner. Det er da ikke vejen frem. Og så tænker jeg på. Nu er de medicinstuderende begyndt sig at interessere sig for det. Og så kunne det måske blive bare begyndelsen til en form for en fredsproces, ved at fragte debatten ind i et rum, som er præget af professionalisme og hvor aktørerne respektere hinanden. Hvor den lægefaglige, den etiske side af problemet og brugernes synspunkt bliver vægtet lige højt.”

Spørgsmål til Else vedr. autisme: hvordan kan man finde ud af at autisme kan være opstået hos et barn pga. vaccine?

Else`s svarede at kausalitet mellem sygdom og vaccine kan ikke afvises.

Spørgsmål til Jens vedr. autisme:" hvorfor det primært er blandt den yngre generation at man ser autisme? Og ikke hos folk over 40 år? Hvis der er flere og flere børn der får autisme. Det siger man fint nok, der er kommet flere screeninger og flere der får diagnosen autisme.

Hvor er så de 40 årige med autisme?

Jens ville ikke svare direkte på dette spørgsmål. På et tidspunkt sagde overlæge og professor Jens at han ville gå.

Peter : ” at meget af den anti-vaccinations bevægelse der er opstået er pga. Wakefield. Men at hans undersøgelse blev trukket tilbage og han fik sit læge autorisation frataget. Han tager til USA hvor der er en kæmpe anti-vaccinations bevægelse. I går, så jeg i Politiken at en stor amerikansk undersøgelse definitivt afviser at der er en sammenhæng mellem autisme og MFR-vaccinen. Og grunden til at man var nødt til at lave den undersøgelse, det var pga. af den befolknings skepsis der var. Og der synes jeg i øvrigt også at pressen i høj grad har et etisk ansvar med hensyn til noget sådant.”

Else: ”Diskussionen omkring MFR –vaccinen og autisme, er der mange der tror er slut. Men hvis man rigtig følger med i hvad der foregår rundt omkring. Ikke i medierne. For der kommer det ikke ud. Men der bliver offentliggjort rigtig mange undersøgelser, som stadig beskæftiger sig med det. Og det er ikke Wakefield. Det er forskere over hele verden. Så skal man bare vide at vi ikke har hørt det sidste ord endnu.”
Spørgsmål til Jens: "Hvilke årsager kan der ligge bag fald i infektionssygdomme, som man ikke vaccinere imod. Fx Skarlagensfeber".
Jens svarede, at det er antibiotika der er årsag til fald i tilfælde at skarlagensfeber.

Spørgsmål:" om der er gjort nogen tiltag for at screene individer, der ikke kan tåle vaccine. Således at man evt kan finde frem til dem, der ikke vil kunne tåle vaccinering".

Spørgsmål til Else." Hvorfor fravælger forældre vaccinationer" - Else svarede enkelt at det er der mange individuelle grunde til.

Der var til tider en lidt presset stemning i lokalet. Jens og Peter viste med deres kropssprog at de var uafslappede, sad med korslagte arme. Jens nægtede at svare på nogle af spørgsmålene. Der var en en kvinde som optog hele debatten. Undervejs skulle overlægen Jens angiveligt have tilkaldt vagter el politi for at få hende fjernet. Han skulle angiveligt have forsøgt at få fat i hende i pausen. Men hun stak af.